На головну

Алгоритмічне програмування. Основні способи організації дій в алгоритмах.

  1. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  3. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  4. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  5. II. Заходи з ліквідації наслідків шкідливих впливів.
  6. II.1 Основні елементи грошової маси
  7. II. Системи збудження СД і їх основні властивості

Одним з перших алгоритмічних мов програмування був відомий всім Бейсік (Basic), створений в 1964 р В даний час крім Бейсика існує досить багато мов програмування алгоритмічного типу: Pascal, С та ін.

 Мова програмування формується на основі певного алфавіту і строгих правил побудови речень (синтаксису). В алфавіт мови можуть входити літери, цифри, математичні символи, а також оператори, наприклад Print (друк), Input (введення) і ін.

 За допомогою алгоритмічних мов програмування (їх ще називають структурними мовами програмування) будь-який алгоритм можна представити у вигляді послідовності основних алгоритмічних структур: лінійної, розгалуження, циклу.

 Лінійні алгоритми. Лінійні алгоритми складаються з декількох команд (операторів), які повинні бути виконані послідовно одна за одною. Такі послідовності команд називатимемо серіями.

 Щоб зробити алгоритм більш наочним, часто використовують блок-схеми. Різні елементи алгоритму зображуються за допомогою різних геометричних фігур: початок і кінець алгоритму позначаються прямокутниками з закругленими кутами, а послідовності команд - прямокутниками (рис. 3).

 Розгалуження. На відміну від лінійних алгоритмів, де команди виконуються послідовно одна за одною, в алгоритмічні структури розгалуження входить умова, залежно від виконання або невиконання якого реалізується та чи інша послідовність команд (серій) (рис. 4).

 Цикл. У алгоритмічні структури цикл входить серія команд, виконувана багаторазово. Така послідовність команд називається тілом циклу.

 Циклічні алгоритмічні структури бувають двох типів:

 - Цикли з лічильником, в яких тіло циклу виконується певна кількість разів (рис. 5);

 - Цикли з умовою, в яких тіло циклу виконується до тих пір, поки виконується умова. Коли заздалегідь відомо, яка кількість повторень тіла циклу необхідно виконати, можна скористатися циклом з лічильником.

 Однак часто буває необхідно повторити тіло циклу, але заздалегідь невідомо, яка кількість раз це треба зробити. У таких випадках кількість повторень залежить від виконання деякого умови.

 Умова виходу з циклу можна поставити на початку, перед тілом циклу (рис. 6, а), або в кінці, після тіла циклу (рис. 6, b).
Мова і інформація. Природні і формальні мови. | Двійкова система числення. Запис чисел в двійковій системі числення.

Інформація та інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці. Інформаційна діяльність людини. | Інформаційні процеси і управління. Зворотній зв'язок | Строкові змінні. Строкові вираження і функції | Магістрально-модульний принцип побудови комп'ютера | Основні характеристики комп'ютера (розрядність, тактова частота, обсяг оперативної і зовнішньої пам'яті, продуктивність та ін.) | Якісні та кількісні характеристики інформації. Властивості інформації (новизна, актуальність, достовірність і ін.). Одиниці виміру кількості інформації | Зовнішня пам'ять комп'ютера. Різні види носіїв інформації, їх характеристики (інформаційна ємність, швидкодію та ін.) | Функціональна схема комп'ютера. Основні пристрої комп'ютера, їх призначення і взаємозв'язок. | Способи запису алгоритмів (описовий, графічний, на алгоритмічній мові, на мові програмування). | Програмне управління роботою комп'ютера. Програмне забезпечення комп'ютера |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати