Головна

Порядок і терміни сплати

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  6. III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період
  7. IV. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам, роділлям та породіллям з серцево-судинними захворюваннями, які вимагають хірургічної допомоги

1. Сплата проводиться за підсумками кожного податкового періоду виходячи з фактичної реалізації (передачі) товарів за минулий податковий період рівними частками не пізніше 20-го числа кожного з трьох місяців, що настає після закінчення податковим періодом.

При ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, сплачується відповідно до митного законодавства.

2. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, за операціями реалізації товарів (робіт, послуг), сплачується за місцем обліку платника податків в податкових органах.

3. Податкові агенти справляють сплату суми ПДВ за місцем свого знаходження.

4. Сплата податку особами, проводиться за підсумками кожного податкового періоду виходячи з відповідної реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий податковий період не пізніше 20-го числа місяця, що настає після закінчення податковим періодом.

У випадках реалізації робіт (послуг), місцем реалізації яких є територія Російської Федерації, платниками податків - іноземними особами, не перебувають на обліку в податкових органах як платники податку, сплата податку проводиться податковими агентами одночасно з виплатою (перерахуванням) грошових коштів таким платникам податків.

Банк, що обслуговує податкового агента, не має права приймати від нього доручення на переказ грошових коштів на користь зазначених платників податків, якщо податковий агент не надав до банку також доручення на сплату податку з відкритого в цьому банку рахунки при достатності коштів для сплати всієї суми ПДВ.

5. Платники податків (податкові агенти), зобов'язані подати до податкових органів за місцем свого обліку відповідну податкову декларацію в строк не пізніше 20-го числа місяця, що настає після закінчення податковим періодом

Порядок віднесення сум податку на витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг)

1. Суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), майнових прав або фактично сплачені ним при, не включаються до витрат, що приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій (податку на доходи фізичних осіб.

2. Суми податку, пред'явлені покупцю при придбанні товарів (робіт, послуг), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, враховуються у вартості таких товарів (робіт, послуг), у випадках:

1) придбання (ввезення) товарів (робіт, послуг), які використовуються для операцій з виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), що не підлягають оподаткуванню;

2) місцем реалізації яких не визнається територія Російської Федерації;

3) особами, які не є платниками податків податку на додану вартість або звільненими;

4) операції з реалізації (передачі) яких не визнаються реалізацією товарів (робіт, послуг;

5) придбання банками, які застосовують порядок обліку податку, які в подальшому реалізуються банками до початку використання для здійснення банківських операцій, для здачі в оренду або до введення в експлуатацію.

3. Суми податку, прийняті до відрахування платником податків стосовно товарів (робіт, послуг), підлягають відновленню платником податків у випадках:

1) передачі майна, нематеріальних активів, майнових прав в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств, вкладу за договором інвестиційного товариства або пайових внесків до пайових фондів кооперативів, а також передачі нерухомого майна на поповнення цільового капіталу некомерційної організації

2) подальшого використання таких товарів (робіт, послуг), передачі основних засобів, нематеріальних активів та (або) іншого майна, майнових прав правонаступника (правонаступників) при реорганізації юридичних осіб; передачі майна учаснику договору простого товариства, договору інвестиційного товариства або його правонаступника в разі виділу його частки із майна, що перебуває у спільній власності учасників договору, або розділу такого майна.

Суми податку, що підлягають відновленню не включаються у вартість зазначених товарів (робіт, послуг), а враховуються у складі інших витрат.

3) у разі перерахування покупцем сум оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав.

4) зміни вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав в сторону зменшення, у тому числі в разі зменшення ціни (тарифу) та (або) зменшення кількості (обсягу) відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав.

5) подальшого використання товарів (робіт, послуг), для здійснення операцій з реалізації товарів (робіт, послуг).

6) у разі отримання платником податків субсидій з федерального бюджету на відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою придбаних товарів (робіт, послуг), з урахуванням податку, а також на відшкодування витрат по сплаті податку при ввезенні товарів на територію Російської Федерації та інші території.

4. Суми податку, пред'явлені продавцями товарів (робіт, послуг), майнових прав платників податків, які здійснюють як оподатковувані, так і звільняються від оподаткування операції:

враховуються у вартості таких товарів (робіт, послуг), майнових прав використовуваним для здійснення операцій, що не обкладаються податком на додану вартість;

приймаються до відрахування, використовуваним для здійснення операцій, які обкладаються податком на додану вартість;

приймаються до відрахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг).

5. Банки, страховики, недержавні пенсійні фонди мають право включати у витрати, прийняті до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій, суми податку, сплачені постачальникам за об'єктом придбання товарів (робіт, послуг). При цьому вся сума податку, отримана ними за операціями, що підлягають оподаткуванню, підлягає сплаті до бюджету.

6. Організації, які не є платниками податків або звільняються від виконання обов'язків платника податків, і індивідуальні підприємці мають право включати в прийняті до відрахування витрат суми податку, які були обчислені та сплачені ними до бюджету під час виконання обов'язків податкового агента у випадках повернення товарів продавцю, відмови від них , зміни умов або розірвання відповідних договорів та повернення сум авансових платежів.Рахунок-фактура | Порядок і умови відшкодування ПДВ

За видами процентних ставок. | Центральний банк Росії: завдання, функції, місце в кредитній системі. Грошово-кредитна політика ЦБ РФ: цілі, методи, проблеми вдосконалення. | Податкова база | Податковий період | порядок обчислення | Бухгалтерський облік і звітність по ПДВ | Податкова база | У вигляді матеріальної вигоди | Доходи, які не підлягають оподаткуванню | Майновий податкове вирахування при придбанні майна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати