На головну

Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів організації.

  1. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  2. I. Доходи і надходження коштів
  3. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації
  5. II. Засоби, з активністю адренокортикотропного гормону (АКТГ): тетракозактид.
  6. II. Шість основних шкіл китайської філософії і їх особливості.
  7. JAR-OPS 1.805 Засоби аварійної евакуації

(Економічні, Організаційні, технічні)

Заходи екстенсивного напрямку підвищення ефективності використання основних засобів пов'язані з залученням додаткових виробничих ресурсів. До них відносять:

технічне переозброєння і реконструкцію виробництва, що дозволяють скоротити трудомісткість продукції;

комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, що виключають втрати робочого часу обладнання;

раціональну спеціалізацію і кооперування цехів і дільниць, що забезпечують повне завантаження устаткування, скорочення маршруту руху деталей, міжопераційні очікування деталей; модернізацію обладнання; підвищення кваліфікації робітників;

створення сприятливих екологічних умов (температура, чистота повітря, відсутність протягів, нормативний рівень вологості) для роботи точного обладнання, мікропроцесорної техніки, верстатів з ЧПУ, комп'ютерів, запобігання їх від передчасних поломок, дотримання режимів роботи.

Заходи інтенсивного напрямку не вимагають додаткового залучення ресурсів. До них відносять: своєчасне введення в дію основних засобів; вдосконалення технологічної структури обладнання; підвищення коефіцієнта змінності його роботи; раціональну організацію праці робітників - багатоверстатне обслуговування, суміщення професій; своєчасне профілактичне обслуговування та якісний ремонт основних виробничих засобів; стимулювання робітників за збільшення міжремонтного періоду роботи обладнання.

У комплексі заходів, що сприяють поліпшенню використання основних виробничих засобів, істотне значення має державний податок на нерухомість, який сплачується підприємствами з власного прибутку. Більш повне завантаження устаткування, ліквідація непотрібних основних виробничих засобів сприяє збільшенню прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

 Показники ефективності основних фондів організації. | Сутність, склад, структура та призначення оборотних коштів.

Економічне середовище функціонування підприємств. | Класифікація персоналу організації | Характеристики чисельності персоналу | структура кадрів | Показники ефективності праці. | Вироблення продукції як узагальнюючий показник ефективності трудових ресурсів організації. | Поняття і способи розрахунку трудомісткості продукції організації. | Класифікація основних засобів організації. | Методи оцінки основних засобів організації. | Знос і амортизація основних засобів організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати