Головна

І технічна документація по ним

  1. Аеродромний контроль масла, що оформляється документація.
  2. Аеродромний контроль паливозаправника, що оформляється документація.
  3. Глава 2. Загальтехнічна інформація
  4. Діловодна документація 19 століття.
  5. Діловодна документація радянських державних установ.
  6. Документація в СО.
  7. Документація і документообіг

Приймання нових або реконструйованих електроустановок регламентується ПТЕ [5]. Попередньо до монтажу або реконструкції необхідно отримати технічні умови в енергопостачальній організації, виконати проектну документацію та погодити її з вказаною організацією. До приймання повинні бути проведені приймально-здавальні і пуско-налагоджувальні випробування окремих систем енергоустановок підрядником із залученням персоналу замовника. Потім виконується комплексне випробування обладнання замовником. Для проведення зазначених робіт допускається включення енергоустановок за проектною схемою на підставі тимчасового дозволу, виданого органами Держенергонагляду. При комплексному випробуванні необхідно перевірити працездатність обладнання і технологічних схем, безпека їх експлуатації, провести перевірку і настройку всіх систем контролю і управління, пристроїв захисту і блокувань, пристроїв сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів. Комплексне випробування вважається проведеним за умови нормальної безперервної роботи обладнання протягом 72 ч., А ліній електропередачі - протягом 24 ч. Приймання в експлуатацію електроустановок з дефектами і недоробками не допускається.

Перед випробуванням і прийманням слід: укомплектувати і навчити обслуговуючий персонал; розробити і затвердити експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці та оперативні схеми, технічну документацію з обліку та звітності; підготувати і випробувати захисні засоби, інструмент, запасні частини і матеріали; ввести в дію засоби зв'язку, сигналізації та пожежогасіння, аварійного освітлення і вентиляції.

Подача напруги на електроустановки проводиться після отримання дозволу від органів енергонагляду на підставі договору на електропостачання між Споживачем і енергопостачальною організацією.

У кожного споживача повинна бути така технічна документація: генеральний план з нанесеними будівлями, спорудами та підземними електротехнічними комунікаціями; затверджена проектна документація з усіма наступними змінами; акти приймання прихованих робіт, випробувань і налагодження електрообладнання, приймання електроустановок в експлуатацію; виконавчі робочі схеми первинних і вторинних електричних з'єднань; акти розмежування мереж по майнової належності та експлуатаційної відповідальності між енергопостачальною організацією і споживачем; технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд енергооб'єктів, сертифікати на обладнання та матеріали, що підлягають обов'язковій сертифікації; виробничі інструкції з експлуатації електроустановок; посадові інструкції по кожному робочому місцю, інструкції з охорони праці на робочих місцях, по пожежної безпеки, для запобігання та ліквідації аварій, з виконання перемикань без розпоряджень, з обліку електроенергії і її раціонального використання.

Всі інструкції розробляються з урахуванням виконуваних робіт і затверджуються керівником споживача. Комплект перерахованої документації зберігається у Споживача.

Для структурних підрозділів повинні бути складені переліки технічної документації, переглядатися не рідше 1 разу на 3 роки. Перелік включає: журнали обліку електрообладнання із зазначенням його технічних даних, інвентарних номерів; креслення електрообладнання, підземних комунікацій, загальні схеми електропостачання, документи щодо розмежування мереж між структурними підрозділами по експлуатаційної відповідальності; комплект виробничих, посадових і інструкцій з охорони праці працівників підрозділу; списки працівників:

- Мають право виконання оперативних перемикань;

- Мають право віддавати розпорядження, видавати наряди;

- Яким дано права допускає, відповідального керівника робіт, виконавця робіт, який спостерігає;

- Підлягають перевірці знань на право виробництва спеціальних робіт в електроустановках;

списки повітряних ліній, які після відключення знаходяться під наведеною напругою; перелік робіт, дозволених в порядку поточної експлуатації; електроустановок, що знаходяться в оперативному управлінні; перелік складних перемикань, що виконуються за бланками перемикань; інвентарних засобів захисту, розподілених між об'єктами.

Всі зміни в електроустановках, виконані в процесі експлуатації, повинні своєчасно відображатися на схемах і кресленнях за підписом відповідальної за електрогосподарство. Інформація про них доводиться до відома всіх працівників, для яких обов'язкове знання цих схем, із записом в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Позначення і номера на схемах повинні відповідати позначенням і номерам, виконаним в натурі.

На робочих місцях оперативного персоналу повинна вестися наступна документація: оперативна схема; оперативний журнал; журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; журнал видачі та повернення ключів від електроустановок; журнал релейного захисту, автоматики і телемеханіки; журнал дефектів та неполадок на електрообладнанні; відомості показань контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників; журнал обліку електрообладнання; кабельний журнал, а також списки працівників:

- Мають право виконання оперативних перемикань;

- Мають право віддавати розпорядження, видавати наряди;

- Яким дано права допускає, відповідального керівника робіт, виконавця робіт, який спостерігає;

- Підлягають перевірці знань на право виробництва спеціальних робіт в електроустановках;

перелік обладнання, ліній електропередачі та пристроїв РЗА, які перебувають в оперативному управлінні на закріпленій ділянці; виробнича інструкція з перемикань в електроустановках; бланки нарядів-допусків для роботи в електроустановках; перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації.

Оперативну документацію не рідше одного разу на місяць повинен переглядати вищий оперативний або адміністративно-технічний персонал і вживати заходів до усунення виявлених недоліків. Вся оперативна документація відноситься до документів суворого обліку і підлягає зберіганню в установленому порядку.

 електричних мереж | І його підготовка

Організаційні основи та виробничі структури | І їх технічні характеристики | Ступінь іскріння щіток колекторів | Нагляд і догляд за роботою дизель-генератора. Його поточний ремонт | З електричною системою | Експлуатація пускової і захисної апаратури електродвигунів | І їх приводи | І вторинних ланцюгів | конденсаторні установки | акумуляторні установки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати