Головна

Характеристика плавлення електродів.

  1. I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ
  2. I. Загальна характеристика
  3. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.
  4. III.3 Характеристика законів грошового обігу
  5. V. Характеристика клінічних синдромів 1 сторінка
  6. V. Характеристика клінічних синдромів 2 сторінка
  7. V. Характеристика клінічних синдромів 3 сторінка

Швидкість плавлення електрода жорстко пов'язана зі зварювальним струмом. При зварюванні різних видів зварних з'єднань і типів швів потрібно неоднакова швидкість плавлення електрода. В одних випадках вона повинна бути мінімальною, в інших, навпаки, максимальної. При зварюванні стикових з'єднань без оброблення крайок і без зазору розплавлений метал електрода утворює опуклість шва. У міру збільшення товщини зварювальних елементів для повного їх проплавлення необхідне збільшення сили струму дуги. Одночасно з цим збільшується і кількість розплавляється електрода металу. В результаті утворюються шви з надмірно великою опуклістю. Для отримання швів з нормальною опуклістю слід шукати шляхи зниження швидкості плавлення електрода або вдаватися до оброблення крайок, зварюванні зі збільшеним фіксованим зазором і інших прийомів. При виконанні стикових з'єднань з обробленням кромок, а також під час зварювання кутових швів бажано збільшувати швидкість плавлення електрода, оскільки в цих випадках продуктивність процесу в значній мірі визначається кількістю електродного металу, розплавляється в одиницю часу, необхідного для заповнення оброблення або формування кутових швів з заданим катетом .

На практиці в якості характеристики використовують середню швидкість плавлення електрода, що визначається кількістю розплавленого металу (наплавленого):

Gр = a рIд Gн = a нIд , Де aр - Коефіцієнт розплавлення електрода, г / (А * год); Iд - Сила струму дуги, А.aн - Коефіцієнт наплавлення, г / (А-ч). Коефіцієнти розплавлення електрода і наплавлення залежать від способу зварювання і щільності струму на електроді. Для невеликих щільності струму при ручного дугового зварювання сталей їх значення не перевищує 7-10 г / (А-ч). Зі збільшенням щільності струму значення коефіцієнтів зростає до 17 г / (А-ч) і більш. Різниця коефіцієнтів ар і ан визначається втратами електродного металу на розбризкування, випаровування і т. п .: ? = (aр -aн) 100 / aр %, Де ?- коефіцієнт втрат,%.

Для різних способів дугового зварювання втрати становлять 1-15%. Зі збільшенням зварювального струму втрати на розбризкування в багатьох випадках зростають. Перенесення розплавленого металу з електрода в зварювальну ванну здійснюється під дією електродинамічних сил і газових потоків, що утворюються в стовпі дуги.Зварювальний текстура і її вплив на властивості зварних з'єднань. | Механізми утворення гарячих тріщин при зварюванні.

Вторинна структура. Основні структурні зони зварного з'єднання. | Зварювальні матеріали для автоматичного зварювання під флюсом. | Зварювальні генератори з жорсткою зовнішньою характеристикою. Конструкція, режими роботи, рівняння. | квиток №17 | Особливості ручного зварювання неповоротних стиків труб ручним зварюванням покритими електпродамі. | квиток №18 | Високовольтні ІП для ЕЛС. Принципова схема, режими роботи, рівняння. | Шляхи зменшення схильності зварних з'єднань до утворення холодних тріщин. | ІП для зварювання та різання лазером. Принципова схема, режими роботи, рівняння. | Визначення комплексності підходу до організації механізованого і автоматизованого виробництва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати