На головну

Поняття та способи визначення ставки капіталізації та ставки дисконту під час оцінки нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

  1. FCA - франко-перевозчик (... с указанием места поставки).
  2. Апарат держави: поняття та структура
  3. Апарат держави: поняття, структура та принципи функціонування.
  4. Базисные условия поставки в международном контракте купли-продажи, их назначение и виды Лукин А. Ю.
  5. В) частью договора купли-продажи товаров, определяющими условия поставки товара от продавца к покупателю
  6. Виброизоляторы и гибкие вставки.
  7. Вид кредитной ставки

Ставка капіталізації - коефіцієнт, що використовується для визначення вартості об'єкта, виходячи з очікуваного доходу від його використання, за умови, коли доход прогнозується незмінним протягом періодів прогнозування. Ставка капіталізації характеризує норму доходу на інвестований капітал (власний та/або позиковий) та його норму повернення.

Ставка дисконту - коефіцієнт, що використовується для визначення поточної вартості, виходячи з грошових потоків, що прогнозуються в майбутньому, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування. Ставка дисконту характеризує норму доходу на інвестований капітал та його норму повернення в післяпрогнозний період, відповідно до якої на дату оцінки покупець може інвестувати кошти в придбання об'єкта оцінки з урахуванням компенсації всіх ризиків, пов'язаних з інвестуванням.

Ставка капіталізації та ставка дисконту визначаються шляхом аналізу інформації про доходи від використання подібного майна та їх ринкової ціни, або шляхом порівняльного аналізу дохідності інвестування в альтернативні об'єкти інвестування (депозити, цінні папери, майно тощо).

Ставка дисконту визначається:

Ø Методом кумулятивної побудови (підсумовування): ставка дисконту = безризикова ставка + премії за ризик (інвестиційний менеджмент, низька ліквідність, специфічний ризик, ризик інфляційних чекань та ін.).

Ø Методом оцінки капітальних активів (CAPM).

Ø Методом середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Ставка капіталізації визначається:

Ø Методом Эллвуда.

Ø Методом екстракції.

Ø Методом, заснованим на взаємозв'язку ставки дисконту і норми капіталізації (метод Гордона).

 Економічний (зовнішній) знос об'єктів нерухомості. Сутність та способи визначення впливу економічного (зовнішнього) зносу на вартість нерухомості. | Практика визначення вартості об'єктів незавершеного будівництва в процесі приватизації та визначення ринкової вартості об'єктів незавершеного будівництва.

Ціна та вартість. Поточна вартість. Ринкові та неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки та практичні аспекти його здійснення. 1 страница | Ціна та вартість. Поточна вартість. Ринкові та неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки та практичні аспекти його здійснення. 2 страница | Ціна та вартість. Поточна вартість. Ринкові та неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки та практичні аспекти його здійснення. 3 страница | Ціна та вартість. Поточна вартість. Ринкові та неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки та практичні аспекти його здійснення. 4 страница | Інформаційні джерела для забезпечення проведення оцінки нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок. | Фізичний знос об'єкта нерухомості. Сутність та способи визначення впливу фізичного зносу на вартість нерухомості. | Функціональний знос об'єкта нерухомості. Сутність та способи визначення впливу функціонального зносу на вартість нерухомості. | Особливості оцінки вбудованих та прибудованих приміщень. | Сутність та область застосування нормативної оцінки земель. | Методи оцінки та порядок застосування експертної грошової оцінки земельних ділянок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати