Головна

Рішення

  1. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. II. Рішення логічних задач табличним способом
  3. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4. А - для круглого циліндра; б - для кулі: - - - - рішення А. Озіна
  5. АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СГП. РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СГП. РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН МОНТАЖНОГО МЕХАНІЗМУ.
  6. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  7. У завданнях 9.349-9.352найті рішення змішаної крайової задачі для хвильового рівняння на відрізку методом Фур'є.

Вже згадана бажана дата завершення проекту дорівнює 44 (або 62 - 18) тижнях.

Крива нормального розподілу буде виглядати так:


 Виходячи з того, що нормальна крива симетрична і таблиця розрахована для позитивних значень Z, ймовірність знаходження в бажаної частини площі дорівнює 1 - (табличне значення). Для Z = +2.0 ця ймовірність дорівнює .97725. Тому для значення Z, рівного - 2.0, ймовірність буде дорівнює .02275 (або 1 - .97725). Звідси ймовірність завершення проекту на 18 тижнів раніше очікуваного терміну приблизно дорівнює .02 або 2%.

завдання 13.6


Визначте мінімум додаткових витрат, що викликаються зменшенням дати завершення проекту на три місяці.

 Робота  t, міс.  М, міс.  З, $
 1 - 2
 1 - 3
 2 - 5
 3 - 4
 4 - 5

Мi - максимально можливе зменшення тривалості роботи i;

Сi - Додаткові витрати, викликані зменшенням часу виконання роботи i;

Ki = Сi / Mi - витрати на одиницю зниження часу.
Рішення | Рішення

Рішення | завдання 12.2 | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | завдання 12.2 | завдання 12.8 | УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати