Головна

Казахстан в післявоєнний період (1946-1950). Соціально політичний розвиток.

  1. I період
  2. I період (іммобілізаційний)
  3. I. досократівського період.
  4. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  5. II період (постіммобілізаціонний)
  6. II період смути
  7. II. 1994 - 2002 роки - період формування розвинутої галузі, становлення і зростання агентств, освоєння і адаптація зарубіжного досвіду

З війни Радянський Союз вийшов економічно значно ослабленим. За час війни було зруйновано 1710 населених пунктів міського типу і 70 тисяч сіл і селищ, 25 млн. Осіб втратили дах над головою. Величезний збиток понесли промислові та сільськогосподарські підприємства. Багато заводів Казахстану, виконували виключно військові замовлення, в нових умовах перейшли на випуск мирної продукції. Наслідки війни виявилися нелегкими і для Казахстану. На заводах, фабриках і в сільському господарстві не вистачало робочих рук. Робітники і спеціалісти, евакуйовані в роки війни в Казахстан, повернулися на батьківщину. Багато хто загинув на фронті. У республіці повсюдно стали створюватися школи та училища трудових резервів. Поповнення йшло і за рахунок демобілізованих воїнів. Казахстан надавав посильну допомогу районам, що постраждали під час окупації.

У 1946-1952 рр. в республіці було налагоджено виробництво сталевого прокату, штучного волокна для підприємств чорної і кольорової металургії, гірничорудної та вугільної промисловості. Велике розвиток отримала чорна металургія. У 1947 році дав свій перший цинк Усть-Каменогорськ СЦК, велося будівництво вугільного розрізу Екибастузського басейну. Були продовжені роботи по збільшенню потужностей Балхашского міделиварного заводу. Вводилися в дію нові нафтопромисли Ембенском басейну. Розвивалася легка і харчова промисловість. У ці роки в Казахстані створювалася своя потужна індустріальна база. Розвиток індустрії в Казахстані стимулювало розвиток транспортної мережі. Були телефонізовані всі районні центри. Зміни в економічному житті республіки призвели до зростання рядів кваліфікованих робітників.

Перший післявоєнний рік виявився важким для сільського господарства республіки. Багато районів були охоплені засухою. 19 вересня 1946 року було прийнято Постанову Радміну і ЦК ВКП (б) про усунення перегинів щодо колгоспів і радгоспів. Колгоспам Казахстану була повернута заборгованість, стала налагоджуватися система підготовки та перепідготовки кадрів, МТС отримали нову техніку, відбулося укрупнення колгоспів. Збільшилося загальне поголів'я худоби, розширилися площі зрошуваних земель. Однак сільське господарство республіки, як і всього СРСР, не змогло задовольнити потребу народу в продовольстві, а промисловість - у сировині.

Друга половина 40-х-начало50-х рр. було дуже важким часом для більшості народів Казахстану і СРСР в цілому. Проте, люди старшого покоління згадують цей період як «золотий вік».

Змінилися умови життя трудящих. У грудні 1947 року було скасовано карткову систему і нормоване постачання населення продовольчими та промисловими товарами. У цьому ж році була проведена грошова система. Відбулося зниження цін на основні види продуктів - хліб і вироби з борошна, на м'ясо, промислові товари. В результаті розвитку кооперативної торгівлі знизилися ціни і на ринку. В цілому за роки четвертої п'ятирічки зниження цін проводилося тричі. Поряд зі зміцненням купівельної спроможності рубля проводилося підвищення зарплати трудящих. Виявлялася соціальна допомога інвалідам Вітчизняної війни, праці, сім'ям загиблих. Призначалися пенсії по старості, у зв'язку з втратою годувальника, тимчасової непрацездатності. Отримували допомогу багатодітні та одинокі матері. На пільгових умовах видавалися путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, піонерські табори. У ці ж роки були ліквідовані понаднормові роботи, відновлені оплачувані відпустки. За рахунок капіталовкладень державних і кооперативних підприємств та організацій стало розширюватися будівництво житла для населення.

Однак багато прикладів високого рівня соціальної захищеності є ілюзорними. Так перед скасуванням карткової системи було проведено реформу роздрібних цін, і їх загальний рівень, в порівнянні з 1940 роком, виявився в три рази вище. А щомісячна зарплата робітників збільшилася лише в півтора рази.

Зниження цін проводилося за рахунок різкого погіршення життя в селах і аулах, де проживала більшість населення. Так, на початку 50-х років колгоспник в середньому отримував 16,4 рубля на місяць, т. Е. В чотири рази менше, ніж отримував за свою працю працівник.

Продовольча політика, що проводиться урядом в області закупівель на селі за нечувано низькі ціни, не сприяла зростанню добробуту трудівників села. У 1946 році в багатьох районах вибухнув новий голод. Не вистачало хліба, м'ясних продуктів, молока. Люди гинули від голоду.

 Саки. Територія їх розселення. Господарство, суспільний устрій та культура | Казахстан в період завойовницьких підходів Чингіз хана

Освіта Казахського ханства | Стан життєвого рівня трудящих в 50-і рр. Події в Теміртау (1958р.) | Поясніть: антигітлерівська коаліція | Квиток № 4 | Зміна в соціальній структурі та чисельності населення на початку 50-х-сер.60-х років | Квиток № 5 | Казахстан і світове співтовариство в кінці 50-х-сер.60-х рр. | Хан Абилай і його місце в історії казахського народу | Казахстан в середині 60-х поч. 80-х років. Соціально-політичний розвиток | Повстання Кенесари Касимова (причини, характер, рушійні сили, підсумки) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати