На головну

Порядок укладення мирової угоди

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  6. III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період
  7. IV. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам, роділлям та породіллям з серцево-судинними захворюваннями, які вимагають хірургічної допомоги

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії розгляду арбітражним судом справи про банкрутство. Рішення про укладення мирової угоди приймається на зборах кредиторів більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів відповідно до реєстру вимог кредиторів і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника (ст. 150 Федерального закону « Про неспроможність (банкрутство) »).

Повноваження представника конкурсного кредитора і представника уповноваженого органу на голосування з питання укладення мирової угоди повинні бути спеціально передбачені в його дорученням.

Рішення про укладення мирової угоди з боку боржника приймається боржником - громадянином або керівником боржника - юридичної особи, яка виконує обов'язки керівника боржника зовнішнім керуючим або конкурсним керуючим.

Для вступу в силу мирову угоду має бути затверджене арбітражним судом. Основним обов'язковою умовою, при дотриманні якої арбітражний суд затверджує мирову угоду, є погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черг (ст. 158 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)»).

Боржник, зовнішній керуючий або конкурсний керуючий не раніше ніж через 5 днів і не пізніше ніж через 10 днів з дати укладення мирової угоди повинен подати до арбітражного суду заяви про затвердження мирової угоди. До заяви повинні бути додані:

- Текст мирової угоди;

- Протокол зборів кредиторів, що прийняв рішення про укладення мирової угоди;

- Список всіх відомих конкурсних кредиторів та уповноважених органів, які не заявили своїх вимог до боржника, з зазначенням їх адрес і сум заборгованості;

- Реєстр вимог кредиторів;

- Документи, що підтверджують погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги;

- Рішення органів управління боржника - юридичної особи у випадках, передбачених законодавством;

- Заперечення в письмовій формі конкурсних кредиторів та уповноважених органів, які голосували проти укладення мирової угоди або не брали участі в голосуванні з питання про укладення мирової угоди - при наявності таких заперечень і інші документи, передбачені законом.

Затвердження мирової угоди арбітражним судом в ході процедур банкрутства є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.

Закон встановлює різні підстави відмови в затвердженнімирової угоди (ст. 160 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)»). Їх можна розділити на три групи: недотримання встановленого порядку укладення мирової угоди, невідповідність мирової угоди вимогам інших законів та інших нормативних актів, порушення прав третіх осіб.

У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеним.

Законом передбачається також Відмінаухвали про затвердження мирової угоди. За загальним правилом, вимоги кредиторів, з якими проведені розрахунки на умовах мирової угоди, не суперечать законодавству про банкрутство, вважаються погашеними. Kpeдітори, вимоги яких були задоволені на умовах, які передбачають їх переваги або обмеження прав і законних інтересів інших кредиторів, зобов'язані повернути все отримане в порядку виконання мирової угоди (ст. 163 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)»).

Умови мирової угоди про задоволення вимог одних кредиторів переважно перед іншими кредиторами є незаконними.

Мирова угода, затверджена арбітражним судом, вступає в силу для боржника і конкурсних кредиторів, а також для третіх осіб, що беруть участь в його укладенні, з моменту винесення судом відповідної ухвали. Для зазначених осіб воно є обов'язковим, отже, одностороння відмова від виконання вступило в силу мирової угоди не допускається.

Контрольні питання

1. Сформулюйте поняття «мирова угода».

2. Коли може бути укладена мирова угода?

3. Який зміст мирової угоди?

4. Який порядок укладення мирової угоди?

5. Хто підписує мирову угоду від імені боржника?

6. У яких випадках арбітражний суд може відмовити в затвердженні мирової угоди?Тема 12. Мирова угода | Поняття, класифікація та речові права на майно підприємця

Порядок скликання і компетенція перших зборів кредиторів | Порядок і наслідки введення фінансового оздоровлення | Особливості правового становища адміністративного керуючого | Порядок закінчення фінансового оздоровлення | Порядок і наслідки введення зовнішнього управління | Особливості правового становища розпорядника майна | Порядок припинення зовнішнього управління | Підстави і наслідки введення конкурсного виробництва | Особливості правового становища конкурсного керуючого | Порядок розрахунків з кредиторами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати