Головна

Аналіз обсягу реалізації продукції (в діючих цінах)

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. Gt; Йде аналіз голосу.
  4. II етап роботи над твором: Аналіз
  5. SNW-аналіз
  6. SNW-аналіз сильних і слабких сторін організації
  7. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми
 рік  Обсяг реалізації продукції, тис. Руб.  Абс. відхилення, тис. руб.  Темп зростання, %  Темп приросту, %
- - -
 122,7  22,7
 106,3  6,3
 188,2  88,2
 116,6  16,6
 Разом - х х

Обсяг реалізації продукції торгової фірми «PCspeed» в діючих цінах зріс за 2009-2013 рр. на 432 810 тис. руб. або більш ніж в 2,8 рази. За п'ять років обсяг реалізованої продукції на підприємстві збільшувався щорічно в середньому на 30,1%.

Виручка від реалізованої продукції, робіт, послуг за 2012 рік становить 570 430 тис.руб., Зростання до 2012 р становить 88,2%, в 2013 році - 665 180 тис. Руб., Що на 16,6% більше рівня 2012 року.

Фінансові результати діяльності за 2009 - 2013 роки, тис. Руб. вказані в табл.2.2

Таблиця 2.2.

Фінансові результати діяльності за 2009 - 2013 роки, тис. Руб.

 найменування показника  2009 рік  2010 рік  2011 рік  рік  рік  
 
 Прибуток від реалізації  
 балансовий прибуток  
 Чистий прибуток  

Аналізуючи дані таблиці 2.2 слід зазначити, що діяльність торгового підприємства за 2009-2013 рр. є прибутковою.

За період 2009-2013 рр. спостерігається позитивна динаміка збільшення показників прибутку торгової фірми «PCspeed».

Найбільш невдалим в фінансових результатах був 2013 рік, спостерігаємо зниження показників прибутку. При зростанні обсягів реалізованої продукції на 94750 тис. Руб., Прибуток від реалізації торгової фірми «PCspeed» скоротилася на 24290 тис. Руб. Дане збільшення обумовлене зростанням рівня витрат на карбованець реалізованої продукції.

Балансовий прибуток 2013 року склала 25500 тис. Руб., Що менше рівня 2012 року на 610 тис. Руб. Чистий прибуток в 2013 році скоротилася на 2520 тис. Руб. по порівнянням з 2012 роком.

Можна зробити висновок про погіршення ефективності роботи торгового підприємства в 2013р.

Фірмі «PCspeed» необхідно підвищувати значення основних економічних показників своєї діяльності.

Рекламна діяльність в ТОВ «PCspeed слабо розвинена.

Особливе значення надається внутрішньофірмової реклами. В її завдання входить створення у своїх співробітників почуття взаємозв'язку з компанією і відповідальності за її розвиток. Елементами реклами є такі фактори як зовнішній вигляд підприємства і його співробітників, назва товару, якість обслуговування клієнтів.

Керівництво проводить спільні заходи з колективом щодо відзначення знаменних дат, що найбільше відзначилися працівники отримують грошові премії. Керівництво компанії виходить з того, що чим більше відповідальних і ініціативних співробітників, тим менше їх

Реклама з метою розширення збуту. За рекламу можна визначити наскільки гнучкою є компанія, як швидко вона здатна реагувати на зміни ринку.

В якості носіїв реклами в ТОВ «PCspeed» користуються такими:

- Радіореклама;

- Реклама в ЗМІ

- Друкована рекламна продукція

Розглянемо кожен з носіїв докладніше.

радіореклама. Основними перевагами радіо як рекламоносія традиційно вважаються широке охоплення аудиторії, відносно невисока вартість, а також виняткова гнучкість розміщення реклами. Радіо пропонує охоплення, частотність і вибірковість при найнижчих витратах на тисячу чоловік, у порівнянні з будь-якими іншими ЗМІ.

У 2013 році компанія розміщувала аудіорекламу своєї продукції на радіостанціях. Пятнадцатісекундний ролик транслювався на каналах «Ніка FM», «Авторадіо», «Русское радио». Сумарно, аудіоролик виходив в ефір 84 рази в місяць.

Реклама в ЗМІ - даний засіб реклами має значну тривалість контактів з читачами. Однак використання даного засобу реклами супроводжується високими витратами в порівнянні з охоплюється аудиторією. Виходячи з поведінкових характеристик цільової аудиторії, для розміщення рекламних модулів були обрані: Журнал «Телесім», газети «Моя реклама», «З рук в руки».

Друкована рекламна продукція-використовується поширення рекламних листівок.

Листівки часто лунають у вечірній час в будні дні, і в вихідні та святкові біля метро, ??де знаходяться точки магазинів.

У досліджуваної фірмі рекламна діяльність використовується недостатньо повно.

Ефективність від використаних інструментів маркетингу на даний момент знизилася, що позначається на зниження прибутку. З цього випливає, що потрібно вдосконалити рекламну діяльність в ТОВ «PCspeed».

2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ «PCspeed»

На даний момент особливо активно цікавляться комп'ютеризацією свого бізнесу малі і середні компанії. Російські юридичні особи набувають 80% всіх проданих в країні комп'ютерів, хоча на ринках Західної Європи, на них припадає лише 70% продажів. Проте невеликий за обсягом російський ринок роздрібних продажів зростає більш швидкими темпами, випереджаючи зростання в корпоративному сегменті і сегменті держзамовлень в кілька разів. [20]

Згідно з довгостроковим прогнозом до 2018 року російський ринок персональних комп'ютерів буде стабільно рости в середньому на 15% в рік. На кінець прогнозованого періоду частка ноутбуків у грошовому вираженні виявиться більше частки настільних комп'ютерів, хоча в кількісному вираженні останні будуть по -, як і раніше утримує лідерство. На думку фахівців Мінінформзв'язку, до 2018 р забезпеченість росіян комп'ютерами виросте до 70 на 100 жителів

Для компанії ТОВ «PCspeed» особливе значення мають рівень податків в країні, рівень комп'ютерної грамотності населення; рівень безробіття надає опосередкований вплив через зміну купівельної спроможності населення.

Аналіз політичного оточення і правових аспектів дозволить фірмі встановити для себе допустимі межі дій у відносинах з іншими аспектами правової системи.

Політико - правова складова для ТОВ «PCspeed» полягає в законах і нормативних актах, що регулюють торгово - підприємницьку діяльність в Москві і в найближчому Підмосков'ї. Вивчення соціальної компоненти макрооточення дозволяє з'ясувати рівень життя населення, його ставлення до якості життя, розділяються ними цінності, рівень комп'ютерної грамотності тощо

Аналіз науково - технічного і технологічного розвитку суспільства дозволяє вчасно помітити і почати застосовувати в практиці досягнення сучасної науки і техніки в галузі реклами, управління, доставки, продажу, а також в області інформаційного забезпечення, що може стати значною конкурентною перевагою.

Безпосередньо на комерційну діяльність досліджуваної фірми розвиток науково - технічного прогресу в області виробництва вплив не надає; цей фактор має значення лише для тих фірм, які виробляють послуги в даній сфері.

В даний час на території Москви діє кілька організацій, що займаються аналогічною торгівлею ПК і комплектуючими. Серед них можна виділити:

- Конкурентів - гігантів (мережа комп'ютерних магазинів «Поляріс»), що займаються продажем різних видів комп'ютерів і комплектуючих, як фізичним, так і юридичним особам;

- Фірми, що займаються реалізацією електронної техніки, в тому числі і комп'ютерної техніки (наприклад, мережа магазинів побутової техніки «М-відео»);

- Середні фірми, як «Ф-центр», що мають різнобічні інтереси на ринку;

- Фірми - непрямі конкуренти, які торгують супутніми товарами (мережі салонів стільникового зв'язку);

- Фірми, що реалізують продукцію тільки одного виробника (магазини «Apple»).

Вже згадана компанія ТОВ «PCspeed» займає на ринку досить високе положення, тобто вона реалізує послуги за низькими цінами і має найбільший асортимент товарів. Основний упор в роботі фірми робиться на реалізацію тільки якісної продукції. В цілому, комп'ютерна галузь знаходиться в стадії молодості. Це тягне за собою необхідність удосконалювати методи менеджменту. Всі фірми підтримують середній рівень цін і конкурують за такими параметрами як реклама, обслуговування, якість послуг, додаткові послуги тощо У комп'ютерній галузі конкуренцію не можна назвати жорсткою, тому що попит на продукцію зростає швидкими темпами. Разом з тим методи додатково стимулювання покупців швидко копіюються конкурентами, і доводиться докладати чимало зусиль для збереження положення в галузі.

Кількість фірм, що прагнуть у галузь, до сих пір зростає, тому що галузь привертає великим рівнем прибутку, малі фінансові витрати і зростаючий попит на продукцію. Знову прийшли в галузь фірми пропонують продукцію за нижчими цінами. Така тенденція може призвести до непропорційності зростання споживчого попиту і пропозиції в цілому по галузі, що небажано для фірми ТОВ «PCspeed».

Такий фактор зовнішнього середовища як можливість створення товарів - субститутів визначається в першу чергу уподобаннями моди в суспільстві. Це тягне за собою необхідність прояву гнучкості в роботі організації: швидкої зміни асортименту, додаткової закупівлі супутніх товарів, перекваліфікації фахівців і т. Д. Рівень конкуренції з товаром - субститутом визначається ступенем готовності, з якою покупці здатні віддати перевагу його цього товару.

Основними споживачами є:

· Фізичні особи.

Прикладом фізичних осіб можуть служити сім'ї і самі приватні особи.

· Юридичні особи(Комерційні організації, некомерційні організації, малі підприємства). Прикладом таких клієнтів можуть служити: Фінансові компанії, Торгові організації, Сімейні господарства і т.д.

ТзОВ «PCspeed» працює з такими постачальниками як «Usn computers», «Nix», які працюють безпосередньо з виробниками.

Здатність покупців диктувати свої умови в фірмі ТОВ «PCspeed» виражається як:

- Зміна конфігурації вже готового комп'ютера - зразка, що стоїть на вітрині;

- Здійснення доставки та налагодження системи;

- Надання товарного кредиту.

Для поліпшеного розуміння запитів покупців, виявлення спрямованості моди, купівельної спроможності населення, інтересу, що виявляється до послуг фірми, в діяльності фірми використовується такий інструмент, як зворотний зв'язок через інтернет. На сайті фірми існує спеціальний розділ для покупців, де вони залишають свої побажання та відгуки, інформація обробляється, систематизується і надалі використовується в процесі прийняття різноманітних управлінських рішень та вироблення стратегії фірми.

Вплив постачальників продуктів обумовлено їх великим числом і високим рівнем конкуренції між ними.

Будь-яка фірма в даній галузі прагне до зниження дії розглянутих сил для того, щоб мати можливість підвищити рівень цін і досягти рівня прибутку вище середнього по галузі. На кожну з цих сил фірма може впливати тільки за допомогою своєї стратегії.

На основі проведеного аналізу зовнішнього середовища формується список можливостей:

- Поліпшення рівня життя населення;

- Поява нових постачальників;

- Зниження податків і мит;

- Удосконалення менеджменту;

- Пропозиції про співпрацю від сторонніх підприємців;

Список найбільш істотних можливостей і загроз для ТОВ «PCspeed» з боку зовнішнього середовища представлений в табл. 2.3.

Таблиця 2.3|

Сутність конкуренції та конкурентоспроможності фірми | Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства | конкурентоспроможності фірми | товарна політика | Цінова політика | збутова політика | комунікаційна політика | Продакт-плейсмент | перехресне просування | вірусний маркетинг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати