На головну

досвід Резерфорда

  1. КВИТОК 22 ПИТАННЯ 1 Досліди Резерфорда по розсіюванню а-часток. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.
  2. Досвід Резерфорда з розсіювання альфа-частинок
  3. Досліди Резерфорда по розсіюванню ?-частинок. Ядерна модель атома
  4. Досліди Резерфорда по розсіюванню а-часток. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.
  5. Досліди Резерфорда по розсіюванню альфа-частинок. Атом Резерфорда.

> досвід з розсіювання ?-частинок (ядер атома гелію), що проходять крізь золоту фольгу

Схема досвіду Резерфорда:

Джерело ?-частинок > золота фольга (близько 1600 шарів атомів) > екран покритий сірчистим цинком, потрапляючи на який ?-частинка викликає спалах > мікроскоп для реєстрації спалахів

> Більшість ?-частинок проходили крізь фольгу без відхилення

> Лише невелика кількість ?-частинок відхилялися на великі кути або поверталися в бік джерела

> Висновки: Резерфорд запропонував ядерну «планетарну» модель атома:

> Атом складається з ядра і що обертаються навколо нього електронів. АТОМ = ЯДРО + ЕЛЕКТРОНИ

1. Атом в основному порожній: в центрі атома - маленьке, дуже щільне «+» заряджене ядро.

2. Розмір ядра ? 10-14 м, а розмір атома ? 10-10 м, ядро ??менше атома в 10000 разів.

3. Маса атома практично дорівнює масі його ядра.

4. Атом в цілому електрично нейтральний: його оболонка, що складається з електронів - негативна, а ядро ??- позитивно заряджене >qатома = qядра + qелектронів = 0

5. Заряд ядра qядра=  , де Z - Порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва = числу протонів в ядрі.

6. ЯДРО = ПРОТОНИ + ЕЛЕКТРОНИ, де

> Число протонів дорівнює порядковому номеру елемента в таблиці Менделєєва Z .

>число електронів дорівнює порядковому номеру елемента в таблиці Менделєєва Z .

> Число нейтронів дорівнює різниці масового числа А і порядкового номераZ в таблиці Менделєєва: N = A-Z.

> + іон = атом - електрони, -іон = атом + електрони

2. Завдання на розрахунок ККД електричного двигуна.Подільність електричного заряду | квиток 11

Процеси, пов'язані зі зміною температури або агрегатного стану речовини, називаються тепловими. Теплові процеси супроводжуються зміною внутрішньої енергії тіла. | квиток 2 | квиток 3 | квиток 4 | квиток 5 | Жидкость>парообразование>пар>конденсация>жидкость | Жидкость>парообразование>пар>конденсация>жидкость | квиток 8 | Явище електризації тіл | квиток 12 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати