На головну

Жидкость>парообразование>пар>конденсация>жидкость

  1. Жидкость>парообразование>пар>конденсация>жидкость

Два видипароутворення > випаровування і кипіння.

 процес  кипіння  конденсація
 визначення  Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний стан, що відбувається в усьому об'ємі рідини при постійній температурі з поглинанням енергії  Перехід речовини з газоподібного стану в рідкий стан при постійній температурі з виділенням енергії
 температура  Температура, при якій речовина кипить - температура кипінняtкип= const, Вона залишається незмінною в процесі кипіння  Температура, при якій речовина конденсується - температура конденсаціїtконд= tкип= const, Вона залишається незмінною в процесі конденсації
 Температура кипіння tкип залежить > від роду рідини, для різних рідин вона різна > від зовнішнього тиску, чим більше зовнішній тиск, тим більше tкип> від висоти над рівнем моря > з ^h> vp>tкипv
 кількість теплоти  Кількість теплоти, необхідне для випаровування рідини масою m, взятого при температурі кипінняQ = rm> 0 (Дж) поглинається    Кількість теплоти, що виділяється при конденсації пари масою m, взятого при температурі кипінняQ = - rm <0 (Дж) виділяється
 Питома теплота парообразованіявещества  кількість теплоти, необхідне для звернення рідини масою 1 кг в пар, взятої при температурі кипінняr=  , Вимірюється в  , Визначається на досвіді  кількість теплоти, що виділяється при перетворенні пара масою 1 кг в рідину, взятого при температурі конденсаціїr=  , Вимірюється в  , Визначається на досвіді
 пояснення процесу  Теплота при кипінні йде на розрив зв'язків між частинками речовини > ^ vср молекул> ^ Едо молекул> ^ хаотичний рух молекул > утворюються бульбашки з парою > пар в бульбашках стає насиченим > бульбашки піднімаються на поверхню і закриваються > зростає кінетична енергія молекул > внутрішня енергія U ^  Теплота виділяється, за рахунок зменшення кінетичної енергії частинок > v vср молекул> v Едо молекул> v хаотичний рух молекул > утворюються крапельки рідини > зменшується енергія частинок > внутрішня енергія U v
   АВ - нагрівання жідкостіВС - кіпеніеСД - нагрівання пари (газу)  АВ - охолодження пари (газу) ВС - конденсаціяСД - охолодження рідини
 Графік кипіння

2. Завдання на розрахунок сили Лоренца.

 Жидкость>парообразование>пар>конденсация>жидкость | квиток 8

Процеси, пов'язані зі зміною температури або агрегатного стану речовини, називаються тепловими. Теплові процеси супроводжуються зміною внутрішньої енергії тіла. | квиток 2 | квиток 3 | квиток 4 | квиток 5 | Явище електризації тіл | Подільність електричного заряду | досвід Резерфорда | квиток 11 | квиток 12 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати