Головна

Питання №19 Обов'язки керівника та спеціалістів авторського нагляду

  1. II. Посадові обов'язки
  2. II. Обов'язки особистості перед іншими людьми
  3. III. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту
  4. III. Обов'язки перед самим собою
  5. VI. Права і обов'язки покупця
  6. Автоматизоване робоче місце керівника
  7. Авторитет керівника організації.

7.1 Керівник авторського нагляду зобов'язаний:

а) забезпечити прибуття фахівців авторського нагляду на об'єкт будівництва відповідно до графіка авторського нагляду;

б) забезпечити проведення робіт з авторського нагляду в обсязі, встановленому договором і цим регламентом;

в) оперативно і в встановлені регламентом терміни приймати рішення щодо внесення змін до робочу документацію;

г) видавати завдання фахівцям і координувати їх роботу щодо здійснення авторського нагляду на об'єкті;

д) припиняти виробництво окремих видів будівельно-монтажних робіт при здійсненні їх з відступами від проекту, при порушенні технічних умов і правил проведення цих робіт, а також незадовільний їх якості, з повідомленням представників технічного нагляду для видачі розпорядження про припинення.

7.2 Фахівці авторського нагляду зобов'язані:

а) проводити роботи з авторського нагляду на об'єкті будівництва в терміни, встановлені графіком авторського нагляду;

б) вести журнал авторського нагляду відповідно до цього регламенту;

в) проводити перевірку відповідності будівельних і монтажних робіт проектним рішенням, передбаченим робочою документацією;

г) спільно з представником Замовника і представником служби технічного нагляду проводити вибірковий контроль дотримання технології і якості виконання будівельно-монтажних робіт;

д) брати участь в огляді прихованих робіт.

При огляду прихованих робіт фахівці авторського нагляду підтверджують:

- Відповідність виконаних робіт приємним технічним рішенням;

- Найменування (вид) прихованих робіт;

- Номер і реквізити креслень, найменування та актуальність проектної документації, по якій виконані роботи;

- Застосування будівельних матеріалів (виробів);

- Відповідність показників якості будівельних матеріалів вимогам робочої документації (на підставі сертифікатів, паспортів і інших документів, що підтверджують якість);

- Дати початку і закінчення робіт;

- Найменування статей (пунктів) нормативно-технічної документації, розділів проектної документації відповідно до яких виконані роботи;

- Найменування наступних видів робіт, виробництво яких дозволяється;

е) брати участь у прийманні відповідальних конструкцій;

ж) брати участь в комісійному (Замовник, технічний нагляд, авторський нагляд, Підрядник) обстеженні фактичних інженерно-геологічних умов ділянки будівництва;

з) брати участь в комісії (Замовник, технічний нагляд, авторський нагляд, Підрядник) щодо встановлення необхідності у виконанні додаткових або виключаються робіт;

і) брати участь в комісії по встановленню причин, що призвели до низької якості СМР при виявленні будівельних дефектів в ході проведення авторського нагляду;

к) здійснювати авторський нагляд за укрупненої складанням трубопроводів і виробництвом будівельних конструкцій на майданчику будівництва;

л) заносити в журнал авторського нагляду зауваження про виявлені при будівництві відхиленнях від робочої і нормативної документації, і встановлювати терміни усунення порушень;

м) вимагати від підрядника усунення зауважень відповідно до запису в журналі авторського нагляду, контролювати терміни та якість виконання вказівок, внесених в журнал авторського нагляду.

Вказівки, записані в журнал авторського нагляду, обов'язкові для виконання Замовником та підрядними будівельними організаціями.

Про усунення зазначених недоліків складається акт, який підписується особою, які пред'явили зауваження про зазначені недоліки, і особою, що здійснює будівництво (форма Т справжнього регламенту);

н) сповіщати в письмовій формі Замовника і керівника генпідрядної будівельної організації про випадки несвоєчасного або неякісного виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень робочої документації та вимог нормативних документів для прийняття ними оперативних заходів щодо їх усунення.

Призупиняти виробництво окремих видів будівельно-монтажних робіт при здійсненні їх з відступами від проекту, при порушенні технічних умов і правил проведення цих робіт, а також незадовільний їх якості, з повідомленням представників технічного нагляду для видачі розпорядження про припинення;

о) брати участь в комісії по перевірці знань робочої документації за будівництвом об'єктів у представників технічного нагляду;

п) вносити пропозиції Замовнику у випадках невиконання Підрядником вказівок авторського нагляду:

1) про відсторонення виконавця робіт, бригади і (або) представника технічного нагляду, які допустили виконання робіт з порушеннями норм і відхиленнями від робочої документації; 2) про застосування заходів впливу щодо підрядної організації в разі виявлення порушень ними вимог норм при виконанні робіт. Пропозиції оформляються Генпроектувальником в письмовій формі і передаються представнику Замовника. Необхідність звернення до інспектують органи (ГАСН, Ростехнагляд) визначається Замовником;

р) брати участь в оформленні протоколів і актів випробувань і приймання в рамках діяльності робочих та приймальних комісій;

з) своєчасно в установленому порядку і строки (згідно з додатком Л) вирішувати питання щодо проектної документації:

1) здійснювати контроль термінів виконання рішень по внесенню змін до робочу документацію з боку проектної організації при наявності письмового звернення Замовника; 2) питання 1-го рівня відповідальності представники АН зобов'язані розглянути і направити письмове рішення (за погодженням з ГІП) представнику Замовника на об'єкті в згідно з додатком Л регламенту. Письмове рішення АН про зміну робочої документації має містити підставу для внесення зміни (дата, номер листа Замовника), позначення томи робочої документації, а також наступні рекомендовані варіанти формулювань: - «погоджено (без збільшення кошторисної вартості будівництва)»; - «не узгоджено в зв'язку з тим (так як) ... »; -« прийняття рішення не входить до повноважень АН на об'єкті, вимагає розгляду проектною організацією ». Забороняється застосовувати довільні словотворення: «технічно можливо», «прийнятно», «доцільно», «прийнято до розгляду», і т.п. Письмові рішення АН оформляються листом представника проектної організації, записом в журналі АН, підписом і штампом фахівця АН на аркуші з технічним рішенням. Фахівці АН зобов'язані зіставляти характеристики пропонованого технічного рішення з характеристиками проектного рішення, вимогами НТД. 3) питання 2-го, 3-го рівня відповідальності (додаток Л) фахівці АН зобов'язані розглянути і повідомити Замовника про необхідність письмового звернення до генерального проектувальника для їх вирішення у встановлені терміни на рівні проектної організації; 4) надавати на запит Замовника: - реєстр змін робочої документації, виконаних представниками АН на об'єктах без збільшення кошторисної вартості; - реєстр змін ПД, виконаних проектною організацією, що пройшли експертизу, затверджених Замовником в виробництво робіт (надається проектною організацією фахівця АН і Замовнику);

т) спільно з Замовником перевіряти у Підрядника комплектність і актуальність наявної робочої документації на об'єкті будівництва;

у) представники Замовника, авторського та технічного нагляду має право спільно здійснювати перевірки документів служб контролю якості будівництва.

7.3 Представники проектних організацій при виконанні авторського нагляду на об'єкті будівництва зобов'язані дотримуватися вимог законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці.

7.4 При виконанні своїх функцій фахівці проектних організацій зобов'язані керуватися Цивільним Кодексом Російської Федерації, федеральними законами, будівельними нормами, а так само нормативною документацією, що діє в системі магістрального трубопровідного транспорту ВАТ «АК« Транснефть ».Зміни щодо усунення помилок, допущених під час проведення вишукувань, обстежень, через невідповідність даних ПІР фактичним; | Ухвалення таких рішень проводиться за усною погодженням з проектним інститутом (ГІП) і внесенням відповідного запису в журнал авторського нагляду;

Здійснення авторського нагляду на об'єкті будівництва | Г) звертатися до Компанії в разі відмови Замовника вжити заходів щодо усунення зауважень, виявлених проектною організацією; | Вимоги до проведення вантажно-розвантажувальних робіт | Загальні вимоги та характеристика майданчиків для зберігання труб | штабелювання труб |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати