Головна

Межремонтное обслуговування, профілактичний огляд обладнання харчових виробництв

  1. Засоби нормалізації повітря в виробничих приміщеннях
  2. I. КОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ вибою свердловини
  3. I.2.3. Проект виробництва геодезичних робіт (ППГР).
  4. II. Еволюція діловодної документації
  5. III. Прийоми вивчення діловодної документації
  6. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
  7. Sf 44. Наука як соціальний інститут, система відтворення

1.1. Організація ремонту обладнання

Організація ремонту обладнання складається з наступних стадій:

1. Загальні відомості.

2. Система планово-попереджувального ремонту (ППР).

3. Методи і способи організації ремонту обладнання.

4. Планування ремонту.

5. Фінансування ремонтних робіт.

1.2. Загальні відомості

Виробниче обладнання є важливою частиною основних фондів харчової промисловості.

Тому раціональне використання, збереження працездатності та довговічності обладнання повинно

бути предметом повсякденної уваги і турботи всіх працівників виробництва. Для цього необхідно пра-

вильно організувати експлуатацію обладнання, своєчасно проводити і усувати неполадки в роботі

обладнання, грамотного і кваліфікованого виконання міжремонтного обслуговування і проведення

ремонту.

Успішне вирішення цих завдань в значній мірі залежить від рівня підготовки експлуатаційників

і ремонтників, їх вміння своєчасно попередити і усунути неполадки в роботі устаткування, грамот

ного і кваліфікованого виконання міжремонтного обслуговування та проведення ремонту.

Відновлення експлуатаційних показників обладнання можливо при ретельному догляді за ним,

систематичному огляді, проведення всіх видів ремонту із заміною зношених деталей і відповідної

наладкою обладнання.

Такий порядок експлуатації обладнання рекомендується системою планово-попереджувального ремонту

(ППР), яка і прийнята в харчовій промисловості.

1.3. Система планово-попереджувального ремонту

Системою ППР технологічного обладнання називається сукупність організаційних і технічних

заходів з нагляду, догляду, усіх видів ремонту, вироблених в порядку профілактики по заздалегідь роз-

Працював плану з метою забезпечення безперебійної роботи обладнання, які обслуговують його транспорт-

них пристроїв і засобів механізації та автоматизації.

Система ППР включає в себе здійснення наступних основних заходів:

- Межремонтное профілактичне обслуговування технологічного обладнання та його ремонт;

- Застосування при ремонті сучасної передової технології, що забезпечує високу якість і

довговічність відновлюваних деталей і вузлів і естетику зовнішнього вигляду устаткування;

- Проведення під час ремонту устаткування модернізації окремих вузлів і механізмів, спрямованих на по-

Перевищення продуктивності, поліпшення якості продукції, умов праці та безпеки обслуговування;

- Організацію постачання підприємства запасними частинами, деталями, вузлами і технічними материа-

лами, їх зберігання та облік;

- Організацію контролю якості ремонту обладнання і порядку обслуговування його в процесі екс-

плуатації.

У систему ППР технологічного обладнання входять наступні види робіт і ремонту: технічне

обслуговування обладнання в міжремонтний період, поточний ремонт, капітальний ремонт та позаплановий

ремонт при аварійних ситуаціях.

1.4. Технічний догляд за обладнанням

Його здійснюють силами експлуатаційного персоналу (чергові слюсарі, апаратники, оператори і

т.п.) і обслуговуючим черговим персоналом (помічниками майстрів, черговими слюсарями, електриками,

майстрами КВП і ін.) під керівництвом начальників змін (ділянок, відділення, змінних майстрів) від-

до діючих на підприємствах інструкціями по робочих місцях і регламентами.

Щозмінне технічне обслуговування є основним і вирішальним профілактичним меропріяті-

ем, покликаним забезпечити надійну роботу обладнання між ремонтами.

Тому на всіх підприємствах необхідно мати чіткі інструкції по кожному робочому місцю, в кото-

яких повинні бути відображені вичерпні вказівки по щомісячному технічному обслуговуванню кожного

виду обладнання, що входить в технологічну систему.

У щозмінне технічне обслуговування входять наступні основні роботи: обтирає, чистка, регулярного

ний зовнішній огляд, змащення, підтяжка сальників, перевірка стану масляних і охолоджуючих систем

підшипників, спостереження за станом кріпильних деталей, з'єднань і їх підтяжка, перевірка справності

сти заземлення, усунення дрібних дефектів, часткова регулювання, виявлення загального стану теплової

ізоляції та протикорозійного захисту, перевірка стану захисних пристроїв з метою забезпечення

умов безпеки праці. Технологічне обслуговування проводиться, як правило, без зупинки техно-

гического обладнання, виявлені дефекти і несправності повинні усуватися в можливо короткі сро-

ки силами технологічного і чергового ремонтного персоналу змін та фіксуватися в змінному журналі.

Змінний журнал, як правило, ведеться начальником змін або бригадирами ремонтного персоналу.

 Росткоотбойная машина, схема, розрахунок продуктивності | Плоскі сита і їх технологічний розрахунок
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати