На головну

Мінімальні відступи до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою

  1. Алгоритм визначення кодового відстані для конкретних кодових комбінацій при використанні коду Хеммінга. Переваги та недоліки коду Хеммінга.
  2. Б) допустимі середньорічні об'ємні активності (ДОА)
  3. великі відстані
  4. У проводах і тросах ПЛ напругою понад 1 кВ
  5. Вплив виду звукової інформації на вибір відстані між джерелом звуку і мікрофоном
  6. гармонійним напругою
  7. Допустимі величини відносної середньої квадратичної помилки середнього значення ряду
 Напруга, кВ  Відстань від людей і застосовуваних ними інструментів і пристосувань, від тимчасових огорож, м  Відстані від механізмів і вантажопідіймальних машин в робочому і транспортному положенні, від стропів, вантажозахоплювальних пристроїв і вантажів, м
   на ПЛ  0,6  1,0
 до 1  В інших електроустановках  Не нормується (без дотику)  1,0
 1-35  0,6  1,0
 60, 110  1,0  1,5
 1,5  2,0
 2,0  2,5
 2,5  3,5
 400, 500  3,5  4,5
 5,0  6,0
 800 *  3,5  4,5
 1 150  8,0  10,0

Заходи безпеки при встановленні і знятті запобіжників, в тому числі під напругою

Знімати і встановлювати запобіжники слід при знятій напрузі.

Допускається знімати і встановлювати запобіжники, що знаходяться під напругою, але без навантаження.

Під напругою і під навантаженням допускається замінювати: запобіжники у вторинних колах, запобіжники трансформаторів напруги та запобіжники пробочного типу.

При знятті і встановлення запобіжників під напругою необхідно користуватися:

в електроустановках напругою вище 1000 В - ізолювальними кліщами (штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок і засобів захисту обличчя та очей;

в електроустановках напругою до 1000 В - ізолювальними кліщами чи діелектричними рукавичками та засобами захисту обличчя та очей.Хто може виконувати огляд ел.установок. | В яких випадках допускається видавати один наряд для одночасного чи почергового виконання робіт на різноробочих місцях однієї ел. установки.

Міжгалузеві Правила з охорони праці (Правила Безпеки) при експлуатації електроустановок. | Загальні вимоги при роботах в електроустановках. | Вимоги до персоналу, який обслуговує електроустановки. | Як повинні проводитися роботи на кінцевих муфтах і заробляннях КЛ, розміщених в РУ | Як повинні оформлятися роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації. | Коли може проводитися підготовка робочого місця і допуск до роботи. | Хто і як здійснює переклад бригади на інше робоче місце. | Оформлення перерв у роботі, в зв'язку з закінченням робочого дня. | Повний закінчення роботи і порядок його оформлення. | Включення ел. установок після повного закінчення робіт. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати