Головна

Феромагнетизм. Елементарні носії феромагнетизму - електронні спини. Доменна теорія феромагнетизму. Намагнічення феромагнетика. Магнітний гістерезис. Точка Кюрі.

  1. Adaptive Resonance Theory (ART) -адаптівная резонансна теорія
  2. I. Дидактика як теорія навчання
  3. III теорія міцності
  4. IV теорія міцності
  5. N-мірне метричний простір, відстань між точками.
  6. " интерперсонального теорія психіатрії "Г. С. Саллівана
  7. quot; Реальна "теорія економічного циклу

ферромагнетики - сильномагнітних речовини, що володіють спонтанною намагніченістю, тобто вони намагнічені навіть при відсутності зовнішнього магнітного поля.

У міру зростання H (напруженість магнітного поля) намагніченість J спочатку зростає швидко, потім повільніше і, нарешті, досягається так зване магнітне насичення Jнаc, вже не за-

висить від напруженості поля.

Характерна особливість ферромаг-

нетіков полягає також у тому, що для

них залежність J від H (а отже, і В від Я) визначається передісторією намагнічення феромагнетика. Це явище отримало назву магнітного гистерезиса.

Ферромагнетики володіють ще од-

ної істотною особливістю: для кожного феромагнетика є певна температура, звана точкою Кюрі, при якій він втрачає свої магнітні властивості. При нагріванні зразка вище точки Кюрі феромагнетик перетворюється в звичайний парамагнетик. Перехід речовини з феромагнітного стану в парамагнітне, що відбувається в точці Кюрі, не супроводжується поглинанням або ви-діленням теплоти, тобто в точці Кюрі

відбувається фазовий перехід II роду

Вейсс ввів гіпотезу, згідно з якою ферромагнетик нижче точки Кюрі розбивається на велике число малих макроскопічних областей - доменів, мимовільно намагнічених до насичення.

Подальший розвиток теорії ферро-

магнетизму Френкелем і Гейзенбергом, а також ряд експериментальних фактів дозволили з'ясувати природу елементарних носіїв феромагнетизму. В даний час встановлено, що магнітні властивості феромагнетиків визначаються спінові магнітними моментами електронівМатематичний і фізичний маятники. | Узагальнення закону електромагнітної індукції. Перше рівняння Максвелла.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати