Головна

Б) Здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи обсяг придбання інших товарів.

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  3. II. Приймання, зберігання і підготовка товарів до продажу
  4. III. Продаж товарів
  5. IV. Особливості продажу товарів в підприємствах (відділах, секціях) самообслуговування
  6. O визначення товарів, найбільш нужденних у рекламі;
  7. А це тому, що ... Не існує нічого, крім Тебе.

в) Обсяг покупок деяких товарів скорочується в міру збільшення доходів людей.

г) У міру того, як доходи людей ростуть, вони зберігають збільшується частина доходу.

д) У всіх перерахованих випадках.

Ефект доходу полягає в збільшенні можливості задоволення потреб від придбання товарів або за рахунок збільшення доходу при незмінному рівні цін, або за рахунок зниження цін при незмінному рівні доходу. Відповідь а) і б) визначають скорочення можливостей задоволення потреб. Відповідь г) пов'язаний з проблемою розподілу доходу і характеристикою динаміки функції заощадження.

4. Ціна товару Х становить 1,5 руб. Ціна товару У становить 1 руб. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 30 ютилях. І бажає максимізувати задоволення від покупки товарів Х і У, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

а) 15 ютилях .;

б) 20 ютилях .;

в) 30 ютилях .;

г) 45 ютилях .;

д) В умови не міститься достатньої інформації для відповіді на питання.

Співвідношення цін товарів дорівнює співвідношенню їх граничних корисностей: Mux / Muy = Px / Py. Тому Mux = Muy * Px / Py = 30 * 1,5 / 1 = 45 (ютилях).

5. Припустимо, що споживач має дохід в 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 дол., А ціна товару В - 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій товарів знаходиться на бюджетній лінії?

А) 8А і 1В;

б) 7А і 1В;

в) 6А і 6В;

г) 5А і 6В;

д) 4А і 4В.

Слід виходити з умови бюджетного обмеження: Ра * А + Рм * В = Y. Таким чином, 1 * 5 + 0,5 * 6 = 8.

6. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується в повільному темпі;

г) збільшується або зменшується, але є величиною позитивною;

д) є величиною від'ємною.

Гранична корисність - це приріст загальної корисності в розрахунку на одиницю приросту споживання продукту. Загальна величина буде збільшуватися до тих пір, поки гранична (приріст) буде мати позитивне значення: якщо вона зменшується (а) і якщо вона зростає (б), навіть якщо зростає в повільному темпі (в). Але якщо гранична величина є негативною, загальна величина починає зменшуватися (д).

7. Споживче рівновагу на карті байдужості - це:

а) будь-який перетин бюджетної лінії і кривої байдужості;

б) будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;

в) та точка, в якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу дотичної до неї кривої байдужості;

г) будь-яка точка, розташована на бюджетній лінії;

д) будь-яка точка, розташована на просторі, обмеженому бюджетною лінією.

Рівновагою споживача в умовах бюджетних обмежень на графіку є точка дотику бюджетної лінії найвищої кривої байдужості. Це означає, що в даній точці нахил бюджетної лінії і нахил кривої байдужості збігаються. Будь-яке перетин бюджетної лінії і кривої байдужості (а) не може бути рівновагою хоча б тому, що неясно, яку саме криву байдужості з усієї сукупності на мапі мати на увазі. Будь-яка точка на найвищій кривій байдужості (б) може не відповідати величині бюджету споживача, а будь-яка точка на бюджетній лінії (г) може не бути найкращою з точки зору оптимізації споживчих переваг.

8. Щоб опинитися в положенні рівноваги (тобто максимізувати корисність) споживач повинен:

а) розподіляти дохід таким чином, щоб останній долар, витрачений на покупку будь-якого товару, приносив такий же приріст корисності, як і долар, витрачений на покупку іншого товару

б) не купувати недоброякісних товарів

в) бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей

г) врівноважувати граничні корисності останніх одиниць товарів, що купляються

д) бути впевненим, що ціни всіх придбаних їм товарів пропорційні загальним корисностям

9. Припустимо, що споживач має дохід в 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 дол., А ціна товару В - 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій товарів знаходиться на бюджетній лінії:

а) 4А і 4В

б) 5А і 6В

в) 7А і 1В

г) 8А і 1В

д) 6А і 6В

10. Який з наступних переліків значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:

а) 200, 250, 270, 280

б) 200, 450, 750, 1100

в) 200, 300, 400, 500

г) 200, 350, 450, 600

д) 200, 400, 1600, 9600

11. Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:

а) скільки одиниць товару А споживач купує, коли ціна товару В зменшується на 1 дол.

б) в якій мірі збільшується гранична корисність, якщо споживання товарів А і В збільшується на 1 одиницю

в) від якої кількості одиниць товару А споживач готовий відмовитися в обмін на отримання однієї одиниці товару В, щоб загальна корисність залишилася незмінною

г) жоден з відповідей не є вірним

д) скільки одиниць товару В споживач купує, коли його дохід зростає, а споживання товару А залишається колишнім

12. Який з наступних переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:

а) 200, 150, 100, 50

б) 200, 150, 150, 150

в) 200, 300, 400, 500

г) 200, 200, 200, 200

д) 200, 250, 270, 280

13. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) є величиною від'ємною

б) збільшується або зменшується, але є величиною позитивною

в) зменшується

г) збільшується

д) збільшується в повільному темпі

14. Ціна товару Х 1,5 руб., Товару Y - 1 руб. Якщо споживач оцінює загальну корисність товару Y в 30 ютилях. Яка буде загальна корисність товару Х при максимізації задоволення від покупки товарів Х і Y?

а) 30 ютилях

б) 15 ютилях

в) в умови не міститься достатньої інформації для відповіді на питання

г) 20 ютилях

д) 45 ютилях

15. Ціна товару Х 1,5 руб., Товару Y - 1 руб. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилях і бажає максимізувати задоволення від покупки товарів Х і Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

а) 30 ютилях

б) 15 ютилях

в) в умови не міститься достатньої інформації для відповіді на питання

г) 20 ютилях

д) 45 ютилях

16. Серед наступних тверджень одне є неправильним:

а) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення потреб

б) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового доходу

в) всі крапки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового доходу

г) кожна точка на бюджетній лінії означає різну комбінацію двох товарів

д) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох товарів

17. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою, що лежить на площині, обмеженою бюджетною лінією, то він:

а) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет

б) в повному обсязі використовує свій бюджет

в) максимізує корисність

г) знаходиться в положенні споживчої рівноваги

д) жоден з відповідей не є вірним

18. Ефект доходу має місце в наступному випадку:

а) у міру того як доходи людей ростуть, вони зберігають збільшується частина доходу

б) здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи обсягу придбання інших товарів

в) у всіх перерахованих випадках

г) якщо доходи людей падають, вони купують менше даного продукту

д) обсяг покупок деяких товарів скорочується в міру збільшення доходів людей

19. Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) відношення граничних корисностей до цін однаково для всіх товарів

б) корисність, принесена кожною наступною одиницею товару, зменшується в міру збільшення кількості придбаних товарів

в) відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на товари першої необхідності

г) корисність придбаних товарів зменшується в міру збільшення доходу споживача

д) жоден з відповідей не є вірним

20. Положення і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:

а) тільки його перевагами

б) його перевагами і розмірами доходу

в) тільки цінами товарів, що купуються

г) цінами товарів, що купуються і розмірами доходу

д) уподобаннями, розмірами доходу і цінами товарів, що купуються

21. Збільшення доходу споживача графічно виражається в:

а) паралельному зсуві бюджетної лінії вправо

б) зміні нахилу бюджетної лінії

в) паралельному зсуві бюджетної лінії вліво

г) збільшення нахилу бюджетної лінії

д) зменшення нахилу бюджетної лінії
Правильна відповідь: 1 B, 2D, 3А, 4C, 5C. | Тема 3. Фірма: витрати виробництва і прибуток

Б) немає. | Тема 4. Типи ринкових структур | Г) прибутокмаксимальна, якщо граничні витрати дорівнюють граничній виручці. | д) міський метрополітен |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати