На головну

Концепція соціального прогресу.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. А. Билимович: концепція змішаної системи господарського управління
  3. Агресивна поведінка. Теорії агресії: агресія як інстинкт, фрустрація як джерело агресії, агресія як результат соціального навчання
  4. Адаптивна концепція соціалізації
  5. Американська концепція свободи друку: теорія і практика.
  6. Американська концепція ефекту фінансового важеля
  7. Аналіз результатів соціального розвитку підприємства.

Соціальний прогрес - спрямований процес, який неухильно призводить систему все ближче до більш кращого, кращого стану (на думку більшості дослідників - до реалізації певних цінностей етичного порядку: щастя, свободи, процвітання, знань).

Ідея прогресу лежить в фундаментальної особливості людського буття - суперечності між реальністю і бажаннями, життям і мріями.

Концепція прогресу пом'якшує виникає при цьому напруга, породжуючи надію на кращий світ в майбутньому і запевняючи, що його прихід гарантований або, принаймні, можливий.

Сучасне тлумачення соціального прогресу ґрунтується на декількох фундаментальних ідеях:

1) про необоротний часу, поточному лінійно і забезпечує безперервність минулого, сьогодення і майбутнього (прогрес є позитивно оцінюється різниця між минулим і сьогоденням);

2) про направленому русі, в якому жодна стадія не повторюється;

3) про кумулятивний процесі, що протікає або по зростаючій, крок за кроком, або революційним шляхом;

4) про відмінності між типовими, необхідними стадіями, які проходить процес;

5) про ендогенних причин, котрі викликають саморух (саморозвиток) процесу;

6) про визнання неминучого, необхідного, природного характеру процесу, який не може бути зупинений або відкинутий;

7) про поліпшення, удосконалення, що відображають той факт, що кожна наступна стадія кращою за попередню.

Кульмінацією прогресу повинна стати повна реалізація таких цінностей, як щастя, достаток, свобода, справедливість, рівність.

Звідси випливає, що прогрес - ціннісна категорія. І кожна історична епоха оцінює його виходячи зі свого розуміння цінностей.Соціальні зміни. Соціальні революції і реформи. | Місце Росії в світовому співтоваристві.

Соціологія культури. Культура як факт соціальних змін. | Культура, субкультура, контркультура. | Взаємодія економіки, соціальних відносин і культури. | Особистість як соціальний тип. | Соціологія сім'ї. Сім'я як мала соціальна група і соціальний інститут. | Соціальна норма і відхилення. Місце і роль соціального контролю в життя суспільства. Соціальний контроль і девіація. | Особистість як діяльнісний суб'єкт. Соціальна взаємодія. | Соціологічна типологія товариств. | Соціальна мобільність. | Соціальні конфлікти: структура та динаміка. Методи врегулювання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати