На головну

Найбільш ранні держави виникли в IУ-III тисячолітті до н. е.

  1. III. Основні конституційні засади організації Російської держави.
  2. Quot; Повість временних літ "про утворення держави Київська Русь
  3. А) держави, де сталася пригода
  4. Банки, їх види та функції. Банківська система держави і принципи її побудови. Небанківські фінансові інститути.
  5. КВИТОК № 4 Причини і передумови виникнення державності на Русі. Процес утворення держави Київська Русь. Роль варягів у цьому процесі.
  6. КВИТОК №12 Завершення об'єднання російських земель навколо Москви в XV-поч. XVI ст. Судебник 1497г. Особливості російської централізованої держави.
  7. Квиток №3. 1. Право, його роль в житті держави і суспільства.

Виділіть держави, що відносяться до цієї епохи:

а) Стародавній Іран;

б) Давня Індія;

в) Стародавня Греція;

г) Месопотамія;

д) Стародавній Рим;

е) Стародавній Єгипет;

ж) Вавилон;

з) Стародавній Китай.

4. Держава - це універсальна організація, що володіє монополією на:

а) неекономічне примус;

б) володіння власністю на засоби виробництва;

в) нормотворчість (виробництво законів та інших нормативних актів);

г) емісію грошових знаків;

д) стягнення податків і зборів;

е) вищу і необмежену владу в суспільстві;

ж) легітимне примус і насильство;

з) втручання в особисте життя громадян.

5. Які три базові елементи включає держава:

а) суверенітет;

б) публічна влада;

в) методи здійснення влади;

г) політичні партії;

д) засоби масової інформації;

е) територія;

ж) правляча еліта;

з) населення?

6. Яка з наведених нижче характеристик відноситься до поняття державного суверенітету:

а) незалежність вищих органів влади від суспільства;

б) народ є джерелом верховної влади в суспільстві;

в) народ має право на повалення деспотичного уряду;

г) незалежність держави від інших держав;

д) держава організує громадське життя на основі права?

7. У структуру державних органів входять:

а) представницькі установи;

б) наглядово-контрольні інстанції;

в) збройні сили;

г) політичні партії та блоки;

д) ЗМІ;

е) судова система;

ж) церква;

з) органи місцевого управління.

8. Функції держави - це:

а) цілі і завдання держави;

б) функції окремих органів державної влади;

в) процес реалізації цілей і завдань правлячої еліти;

г) основні напрямки діяльності всіх державних органів, спрямованих на вирішення поставлених перед державою цілей і завдань.

9. Соціальна функція держави - це:

а) регулювання господарської діяльності;

б) використання всієї сукупності засобів і можливостей для використання державних рішень;

в) створення умов, необхідних для задоволення культурних потреб населення;

г) забезпечення правопорядку;

д) регулювання соціальних відносин, забезпечення соціальної захищеності громадян.

10. Виділіть основні типи держав, що відносяться до цивілізаційної типологізації:

а) рабовласницький;

б) європейський;

в) феодальний;

г) буржуазний;

д) азіатський.

11. Визначте, до якого з трьох типів держав: архаїчному, традиційного або сучасного відносяться наступні ознаки:

а) політична влада монополізована в руках одного з аристократичних родів;

б) авторитарно-монархічне правління;

в) правитель наділений правом розпоряджатися землями та іншими ресурсами, включаючи власних підданих;

г) домінування держави над суспільством;

д) відсутність рівноправності людей, прав і свобод особистості?

12. Поняття «форма держави» включає:

а) тип держави;

б) пріоритетні функції;

в) форму правління;

г) стійкість політичного життя;

д) форму державного устрою;

е) соціально-економічну класову природу;

ж) політичний режим;

з) структуру.

13. З точки, зору форм правління держава постає у вигляді:

а) конфедерації;

б) співдружності;

в) республіки;

г) унітарної держави;

д) федерації.

14. Визначте, до якої форми правління відносяться наступні ознаки:

а) відсутність будь-яких представницьких установ;

б) концентрація всієї повноти влади в руках однієї людини;

в) релігійний культ верховного правителя;

г) безконтрольна спадкова влада однієї людини, не обмежені ніякими формальними правилами або законами;

д) право верховного правителя розпоряджатися всіма ресурсами, що знаходяться на території держави?

15. Визначте форму монархічного правління, що існувала в Росії в роки царювання:

а) Івана Грозного;

б) Михайла Романова;

в) Катерини II;

г) Олександра II;

д) Миколи II.

16. Конституційна (парламентська) монархія характеризується:

а) необмеженими повноваженнями монарха в сфері законодавчої діяльності;

б) обмеженням повноважень монарха в сфері законодавства;

в) необмеженими повноваженнями монарха в області законодавчої і виконавчо-розпорядчої діяльності;

г) сильним обмеженням монархічної влади в судовій і виконавчій гілках, практично в повній відсутності повноважень у законодавчій;

д) необмеженими повноваженнями монарха як у законодавчій, так і у виконавчій і судовій гілках державної влади.

17. До категорії конституційних монархій відносяться:

а) Саудівська Аравія;

б) Йорданія;

в) Іспанія;

г) Марокко;

д) Швеція;

е) Кувейт;

ж) Японія;

з) Норвегія

.

18. Які з перерахованих нижче характеристик відносяться до парламентської форми республіканського правління:

а) вибори одночасно вирішують питання освіти парламенту і уряду;

б) парламент не має права відправки уряду у відставку шляхом винесення йому вотуму недовіри;

в) парламент має таке право;

г) президент не володіє правом на розпуск парламенту;

д) президент володіє таким правом;

е) роль президента представницька, а не розпорядча;

ж) повноваження глави держави і глави уряду поєднуються в одній особі;

з) уряд відповідальний за свою діяльність тільки перед парламентом?

19. Чим схожі парламентська республіка і парламентська монархія:

а) принципом формування уряду;

б) політичною відповідальністю уряду перед нижньою палатою парламенту;

в) правом президента розпустити парламент;

г) відсутністю інституту президентства;

д) президент, як і монарх, фактично не володіють владними повноваженнями?

20. У президентській республіці уряд несе політичну відповідальність перед:

а) парламентом;

б) президентом;

в) парламентом і президентом;

г) судом;

д) усіма перерахованими вище органами влади.

21. У напівпрезидентської республіки президент є:

а) главою держави;

б) главою уряду;

в) главою держави і главою уряду;

г) главою держави, поділяючи вищу виконавчу владу з главою уряду;

д) верховним головнокомандувачем.

22. У парламентській республіці президент має право:

а) на власний розсуд видавати укази, що мають силу закону;

б) вето на закони, прийняті парламентом;

в) давати розпорядження, узгоджені з урядом;

г) розпускати парламент і призначати позачергові вибори;

д) вводити надзвичайний стан.

23. У президентській республіці президент має наступні повноваження:

а) призначає членів уряду;

б) призначає тільки главу уряду;

в) на власний розсуд звільняє членів уряду;

г) на власний розсуд не може звільнити членів уряду;

д) представляє державу в сфері зовнішньої політики і погоджує свої дії із зовнішньополітичним курсом уряду;

е) на свій розсуд визначає зовнішньополітичний курс свого уряду;

ж) на свій розсуд скликає позачергову сесію парламенту;

з) на свій розсуд проводить референдуми.

24. До числа парламентських республік відносяться:

а) Італія;

б) Данія;

в) ФРН;

д) Іспанія;

д) Австрія;

е) Швейцарія;

ж) Болгарія;

з) Японія.

25. Які з перерахованих нижче країн відносяться до типу президентських республік:

а) Фінляндія;

б) Португалія;

в США;

г) Україна;

д) Мексика;

е) Бразилія;

ж) Індія;

з) Норвегія?

26. Визначте країну, яка відноситься до напівпрезидентської республіки:

а) Ізраїль;

б) Греція;

в) Латвія;

г) Аргентина;

д) Франція?

27. Наявність 2-х палатного парламенту вказує на:

а) монархію;

б) аристократію;

в) республіку;

г) демократичний режим;

д) федерацію?

28. Форма державного устрою - це:

а) спосіб формування верховної влади;

б) порядок взаємовідносин вищих державних органів;

в) сукупність методів правління;

г) структурно-функціональна організація політичної влади;

д) спосіб територіально-політичної організації держави.

29. До якої форми державного устрою належать такі характеристики:

а) єдина державна територія складається з автономних частин, що володіють атрибутами державності;

б) поряд із загальнодержавною конституцією регіональні державні утворення мають свою конституцію;

в) в державі існує дворівнева структура правління;

г) регіональні утворення мають свою політичну систему;

д) громадяни підкоряються двом урядам одночасно - центральному і регіональному?

30. Виділіть країни з унітарною формою державного устрою:

а) США;

б) Австрія;

в) Франція;

г) Великобританія;

д) Швейцарія;

е) Норвегія;

ж) Бразилія;

з) Данія.

31. До числа федеративних держав відносяться:

а) Швеція;

б) Італія;

в) Бельгія;

г) Індія;

д) Іспанія;

е) Канада;

ж) Фінляндія;

з) Австрія.

32. Виділіть риси, властиві конфедеративним державним спілкам:

а) члени союзу не мають права виходити з союзного об'єднання;

б) члени союзу мають право вільного виходу зі складу союзу;

в) союз має державним суверенітетом;

г) союз не має державним суверенітетом;

д) постійно діючі органи союзного об'єднання позбавлені владних повноважень;

е) союз має єдину конституцію;

ж) в союзному об'єднанні немає єдиного громадянства;

з) бюджет союзу формується за рахунок обов'язкового для його суб'єктів оподаткування.

33. Під політичною системою мають на увазі:

а) державний устрій;

б) систему політичних партій, що беруть участь у формуванні влади;

в) сукупність політичних відносин, за допомогою яких регулюється суспільне життя;

г) сукупність державних і недержавних організацій та установ;

д) співвідношення держави і громадянського суспільства.

34. Що розуміється під «політичним режимом» як функціональної стороною політичної системи:

а) державний лад;

б) форма правління;

в) спосіб правління;

г) форма державного устрою;

д) правовий режим.

35. Політична організація для управління загальними справами суспільства:

а) партія;

б) профспілки;

в) держава;

г) церква;

д) ЗМІ.

36. Суспільно-політична організація, яка виражає і реалізує інтереси певних соціальних груп, класів:

а) партія;

б) профспілки;

в) держава;

г) церква;

д) ЗМІ.

37. Об'єднання людей на основі спільності віровчення і культу:

а) партія;

б) профспілки;

в) держава

г) церква;

д) ЗМІ.

38. Громадська організація, що об'єднує людей за родом їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:

а) партія;

б) профспілки;

в) держава;

г) церква;

д) ЗМІ.

39. Держава - це:

а) особлива організація сили;

б) легітимне примус;

в) суспільний розпорядник;

г) верховний соціальний арбітр;

д) механізм для здійснення влади власників.

40. Які політичні партії за класифікацією характеризуються як соціальні:

а) класові;

б) кадрові;

в) опозиційні;

г) ліберальні;

д) соціал-демократичні?

41. Як характеризуються політичні партії за цільовими і ідейним установкам:

а) класові;

б) кадрові;

в) опозиційні;

г) ліберальні;

д) соціал-демократичні?

42. Які політичні партії за класифікацією характеризуються як організаційні:

а) класові;

б) кадрові;

в) опозиційні;

г) ліберальні;

д) соціально-демократичні?

43. Як називаються політичні партії за місцем в політичній системі суспільства:

а) класові;

б) кадрові;

в) опозиційні;

г) ліберальні?Глава 3. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ, ПАРТІЇ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХУ | Глава 5 ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИКИ І ВЛАДИ | При якій формі правління джерелом політичної влади є і народ (виборці), і династія? | І ДЕРЖАВИ | ПО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати