На головну

Магнітне поле

  1. Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.
  2. Питання 42: Фундаментальні взаємодії: електромагнітне, сильне, слабке і гравітаційне.
  3. Питання №20. Магнітне поле Землі і палеомагнітні дослідження.
  4. Питання №21. Магнітне поле Землі і палеомагнітні дослідження.
  5. ОБЕРТОВЕ Магнітне поле
  6. Обертове магнітне поле
  7. геомагнітне поле

У гл. 4 (вираження 4.87-4.90) наводиться методика визначення напруженості магнітного поля ліній електропередач в довільній точці М(Ху). Ортогональні складові напруженості поля від струму Ij виражаються

 . (9.43)

Для знаходження напруженості магнітного поля на поверхні проводу j (Hjx, Hjy) У виразах (9.43) необхідно Rj прийняти рівним радіусу дроти rj.

Лінії ВН і СВН, як правило виконуються з горизонтальним розташуванням проводів, а троси заземлюються з одного боку, їх впливом можна знехтувати. Розглянемо визначення напруженостей на поверхні проводів лінії згідно рис. 9.34.

З'єднаємо фази ABC прямий і на цій прямій виберемо точку М(Хн) Для всіх точок, що знаходяться на цій прямій Y = H = const, sin?j = 0, cos?j = 0

отже, Hjx = 0, Hjy = 0

 , (9.44)

 . (9.45)

Знаходимо напруженості на поверхні проводу фази А згідно (9.44) з урахуванням

RA= r0; RB= D; RC= 2D,

де r0 - Радіус перетину дроту.

 (9.46)

Аналогічно для фаз В і С маємо відповідно:

 (9.47)

 (9.48)

Аналіз (9.46) - (9.48) показує, що так як r0<< D, То при визначенні лінії напруженості на поверхні проводу можна прийняти

 (9.49)


Мал. 9.34. Схема розташування проводів на лінії

На рис. 10.36 як приклад, показано розподіл екволіній Н в перетині ПЛ-500 кВ пучка кожної фази складається з трьох проводів.

Мал. 9.35. Розподіл напруженості магнітного поля Н в перерізі розщепленої

на три дроти середньої фази ПЛ-500 кВ змінного струмуЕлектричне поле | захист персоналу

Радари і здоров'я людини | Супутниковий зв'язок і здоров'я людини | Відстані по відношенню до випромінюваним полях | Лінії електропередач | електропередачі | Вплив довжини лінії на величину наведеної напруги | Оцінка ефективності установки заземлення точок в місці робіт | розподільні пристрої | Вплив полів на людину. захисні заходи | Робота під напругою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати