На головну

Визначення і рівняння плоскопараллельного руху тіла

  1. II. ОСОБЛИВОСТІ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В Стародавньої Греції
  2. II. Закономірність загального руху і розвитку
  3. III Етап. Визначення функцій і завдань елементів системи якості
  4. O визначення товарів, найбільш нужденних у рекламі;
  5. OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  6. V2: {{4}} 4.4 Забезпечення безпеки руху та збереження вагонів в експлуатації
  7. А) аналіз політики, виявлення її внутрішніх протиріч, конфліктів як джерела її саморуху, рушійної сили політичних змін;

малюнок.

Рух називають плоским, якщо всі його точки рухаються паралельно деякій площині (шайба по льоду). Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі -Приватні випадок:  при плоскому русі тіла, у нього 3 ступеня свободи. Точка, щодо якої розглядається обертальний рух, називається полюсом.

Теорема про проекціях швидкостей двох точок тіла при плоскопаралельному русі

Проекції швидкостей двох точок тіла на вісь, що проходить через ці точки дорівнюють один одному.

 Визначення і параметри поступального і обертального руху | Миттєвий центр швидкостей точок плоскої фігури. Визначення швидкості довільної точки. Рухома і нерухома центроїди.

Збіжна, плоска, паралельна системи сил. Врівноважена система сил. Рівнодіюча сила. Зовнішні та внутрішні сили. Зосереджені і розподілені сили. | Визначення моменту сили відносно центру. Пара сил і її властивості | Теорема про перенесення сили в точку, відмінну від точки прикладання. Теорема про приведення системи сил | Приведення системи сил до найпростішого виду в просторовому випадку | Середня і миттєва швидкість (прискорення) точки. Їх визначення при координатному способі завдання руху | Кількість руху точки. імпульс сили | Теорема про зміну моменту кількості руху точки | Момент інерції тіла відносно осі. Радіус інерції. | теорема Гюйгенса | Теорема про зміну кількості руху системи в інтегральній і диференціальній формі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати