загрузка...
загрузка...
На головну

Додавання гармонічних коливань

  1. B) Сумі амплітуд коливань, що посилаються усіма зонами Френеля.
  2. RC-генератори гармонійних коливань
  3. А) Аналіз сезонних коливань
  4. А) Додавання і множення ймовірностей. Повна ймовірність. Формула Байєса.
  5. Алгебраїчне додавання двійкових чисел в зворотному коді.
  6. Амплітуда і фаза вимушених коливань. Поняття про резонанс.
  7. Аналіз ФЧХ вимушених коливань. Випадки малого загасання, добротність вимушених коливань.

Під складанням коливань розуміють знаходження закону результуючих коливань системи в тих випадках, коли ця система одночасно бере участь в декількох коливальних процесах. Розрізняють два граничних випадки - складання коливань однакового напрямку і складання взаємно перпендикулярних коливань.

Додавання двох однаково спрямованих гармонічних коливань: и  можна зробити, скориставшись методом векторних діаграм. На рис. 9.1 показані вектори А1(t) и А2(t) амплітуд першого і другого коливань відповідно в довільний момент часу, коли фази цих коливань рівні: и . Результуючим коливань:  відповідає вектор, проекція якого на вертикальну вісь  дорівнює:

. (9.1)

44) Хвиля - Зміна стану середовища або фізичного поля (обурення), що розповсюджується або нестійке в просторі і часі або в фазовому просторі. Іншими словами, «... хвилями або хвилею називають змінюється з часом просторове чергування максимумів і мінімумів будь-якої фізичної величини - наприклад, щільності речовини, напруженості електричного поля, температури[1]».резонанс | Плоскі гармонійні хвилі
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати