Головна

В яких випадках реєстратор зобов'язаний відмовити у внесення даних в систему ведення реєстру? Які дії реєстратор не має право здійснювати?

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. b. при медичному обстеженні учнів шкіл району частина даних про зростання представлена ??в сантиметрах, а частина - в метрах
  3. Bargaining activities (витрати ведення переговорів).
  4. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  5. I. Правові та технологічні знання
  6. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  7. II. Посадові обов'язки

Реєстратор зобов'язаний відмовити у внесенні записів до реєстру в наступних випадках:

· Не надані всі документи, необхідні для внесення записів до реєстру відповідно до цього Положення;

· Надані документи не містять всієї необхідної відповідно до цього Положення інформації або містять інформацію, яка не відповідає наявній в документах, наданих реєстратору відповідно до пункту 7.1 цього Положення;

· Операції по рахунку зареєстрованої особи, щодо якої надано розпорядження про списання цінних паперів, блоковані;

· В реєстрі відсутня анкета зареєстрованої особи з зразком його підпису, документи не надані особисто зареєстрованою особою, підпис на розпорядженні не завірена одним з передбачених в цьому Положенні способів;

· У реєстратора є істотні і обґрунтовані сумніви в автентичності незавіреної підписи на документах, коли документи не надані особисто зареєстрованим особою, яка передає цінні папери, або його уповноваженим представником;

· В реєстрі не міститься інформація про особу, що передає цінні папери, і (або) про цінні папери, щодо яких надано розпорядження про внесення записів до реєстру, і відсутність цієї інформації не пов'язано з помилкою реєстратора;

· Кількість цінних паперів, зазначених у розпорядженні чи іншому документі, що є підставою для внесення записів до реєстру, перевищує кількість цінних паперів, які обліковуються на особовому рахунку зареєстрованої особи;

· Сторони за угодою не оплатили або не надали гарантії з оплати послуг реєстратора в розмірі, встановленому прейскурантом реєстратора.

Реєстратор не має права:

· Анулювати внесені до реєстру запису;

· Припиняти виконання належним чином оформленого розпорядження на вимогу зареєстрованої особи або його уповноваженого представника;

· Відмовити у внесенні записів до реєстру через помилки, допущеної реєстратором або емітентом;

· При внесенні запису до реєстру пред'являти вимоги до зареєстрованим особам та набувачам цінних паперів, які не передбачені законодавством Російської Федерації та цим Положенням.

Які вимоги пред'являються до: - внутрішнього контролю реєстратора при розміщенні цінних паперів; - внутрішнього контролю реєстратора в частині контролю за документообігом; - внутрішнього контролю реєстратора при взаємодії з транфер-агентом; - приміщень, обладнання та програмного забезпечення, що використовуються реєстратором?

 Обов'язки емітента | Вимоги до приміщень, обладнання та програмного забезпечення, що використовуються реєстратором

Яка інформація має міститися в реєстрі? Яка інформація про емітента та про цінні папери емітента повинна міститися в реєстрі? | Інформація про емітента | Види особових рахунків, що відкриваються в реєстрі. Перерахуйте і дайте визначення кожному виду. | Особливості ліцензування та припинення діяльності з ведення реєстру іменних цінних паперів. | Припинення діяльності з ведення реєстру. | Внесення записів про розміщення цінних паперів | Внесення записів про конвертацію цінних паперів | Внесення записів про анулювання (погашення) цінних паперів | Підготовка списку осіб, які мають право на отримання доходів за цінними паперами | Підготовка списку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати