На головну

гурткові заняття

  1. Повернулися до своїх звичайних занять. У 1947 році жінки становили близько
  2. ЗБУДЛИВІ і відволікає ЗАНЯТТЯ
  3. Питання 33. Спроба модернізації класно-урочної системи. Урок його структура і типи. Позашкільні заняття.
  4. Питання. Походження сх. слов'ян, заняття, заг. устр-во, релігія
  5. Шляхи вирішення енергетичної в заняттях і рівні зайнятості населення. Трудові ресурси своєї місцевості.
  6. Діагностика і самодіагностика організму при заняттях фізичними вправами і спортом.
  7. Діагностика і самодіагностика стану організму при регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.

Гурткова робота в школі організовується з метою всебічного розвитку пізнавальних, творчих здібностей учнів, формування більш стійких і цілеспрямованих інтересів до певних видів практичної діяльності, реалізації потреби учнів у додатковій освіті, а також інтелектуального і духовного розвитку учнів.

Гурткова робота в школі спрямована на створення умов для розвитку особистості дитини; розвиток мотивації особистості до пізнання та творчості; забезпечення емоційного благополуччя дитини; залучення школярів до загальнолюдських цінностей; профілактику асоціальної поведінки; створення умов для соціального, культурного і професійного самовизначення, творчої самореалізації особистості дитини; зміцнення психічного і фізичного здоров'я.

При організації гурткової роботи в школі враховуються такі принципи: доступність, спадкоємність, результативність, вільний вибір дитиною видів і сфер діяльності, орієнтація на особистісні інтереси, потреби, здібності дитини, можливість вільного самовизначення і самореалізації дитини, єдність навчання, виховання, розвитку.

Запис учнів на гурткові заняття проводиться на добровільних засадах і затверджується наказом директора школи. Кожен записався на той чи інший гурток зобов'язується відвідувати заняття і виконувати всі роботи, передбачені програмою курсу. Число груп для гурткових занять визначається в межах загальної кількості годин на ці заняття, що встановлюються школою на основі тарифікації. Програма гурткової заняття розробляється учителем, обговорюється на засіданні методичного об'єднання і затверджується директором школи.

Зміст програм додаткової освіти учнів має відповідати їх тенденціям. Гурткова робота може проводитися в наступних напрямках: предметне, науково-технічне, художнє, фізкультурно-спортивного, туристсько-краєзнавчий, еколого-біологічне, військово-патріотичне та ін.

Методика організації гурткових занять. При проведенні гурткових занять необхідно використовувати різні форми і методи навчання і види навчальної діяльності учнів, що сприяють розвитку у них пізнавальної і творчої активності, в тому числі диференційоване навчання, конкурси, змагання, екскурсії, походи, пошукова робота, завдання творчого характеру, самостійна робота учнів і т.д.

 Методи і форми контролю знань, умінь і навичок учнів | Позакласні заходи

дидактична гра | Проблемний підхід у навчанні | Лекційно-семінарська форма навчання в школі | засоби наочності | Самостійна робота | Урок. Структура уроку. Типологія уроку. Завдання до уроку | Приблизний перелік навчально-виховних завдань уроку | типологія уроків | Уроки контролю і корекції знань, умінь і навичок (5-й тип). | екскурсія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати