На головну

третій етап

  1. Другий і третій рівні маркетингу
  2. Глава 18 Третій етап повного ортодонтичного лікування: остаточна постановка зубів
  3. Межі застосовності класичної механіки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Імпульс. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.
  4. Дигибридное схрещування. Третій закон Менделя.
  5. Закон інерції. Інерціальні системи відліку, система Коперника. Другий закон Ньютона. Третій закон і область його застосовності.
  6. ДЖЕРЕЛО ТРЕТІЙ.
  7. ДЖЕРЕЛО ТРЕТІЙ.

Третій етап виконується відповідно до п. 8.3.4 і полягає в розрахунку складної електричного кола за схемою з п. 8.3.4., Тобто визначенні струмів і напруг на всіх елементах ланцюга при відомих значеннях R, C і E.

Для розрахунку електричної схеми необхідно скласти систему рівнянь за методом контурних струмів [1].

Спочатку складається граф електричної схеми, за якою обираються незалежні контури і задаються контурні струми. Для цих контурів складаються рівняння за другим законом Кірхгофа з урахуванням спільного впливу одного контуру на інший. Напрямок обходу у всіх контурах вибираються однаковими.

Знак падіння напруги в основному контурі від струмів сусідніх контурів вибирається плюс, якщо їх напрямок збігається з основним контурним струмом, і мінус в разі розбіжності.

За системою рівнянь складається матриця опорів  , Тобто виписуються відповідні коефіцієнти при токах I1, I2, ..., In.

Токи в контурах (контурні струми) визначаються за формулою Крамера [1]

In =  (N = 1, 2, ..., ?), (8.5)

де  - Повний визначник матриці опорів Z;

n - Визначник, що виходить з  при заміні його елементів до-го стовпчика відповідними правими частинами рівнянь.

Всі розрахунки необхідно проводити на ЕОМ в середовищі, наприклад, Mathcad 8/2001 [3] або інших аналогічних версіях.

Для цієї мети необхідно на екран ЕОМ вивести основне вікно Mathcad. ввести значення  c допомогою натискання лівої кнопки миші відкрити панель «Перегляд» (View) і далі покажчик миші перевести на рядок «Панелі» і переміщуючи покажчик вправо встановити його на написи «Математика» і клацнути лівою кнопкою. У панелі, що з'явилася вибрати зображення матриці і далі в наступній панелі, що з'явилася натиснути кнопку на зображенні матриці і потім вибрати необхідну її розмірність. Простежити, щоб матриця розташовувалася нижче колишнього введення .

У що з'явився трафарет матриці слід вводити комплексні числа у вигляді, наприклад 2 - j3 або дійсні числа, наприклад 10. Синій куточок введення числа переміщається стрілкою миші з наступним натисканням лівої кнопки або кнопками «< ¦ >». Після набору всіх чисел слід виділити синім куточком всю матрицю. Це здійснюється шляхом натискання клавіші «Пропуск» або клавіші «>». Потім слід ввести в матрицю знак визначника | X | з іконки дій з матрицями і потім в іконці знаків вибрати дію «=». Значення визначника матриці  буде знайдено.

Аналогічно слід обчислити всі визначники n і скориставшись виразом (8.5) знайти значення всіх контурних струмів In , Через які потім визначити струми у всіх елементах схеми, скориставшись правилом, коли струм в елементі дорівнює контурному струму, якщо він протікає тут один і дорівнює сумі алгебри контурних струмів, якщо їх декілька.

Потім слід визначити ці ж струми методом звернення матриці, беручи до уваги вираз

 , (8.6)

де  - Звернена матриця комплексних опорів схеми, що складається з коефіцієнтів

 . (8.7)

Значення контурних струмів In в цьому випадку визначаються через формули:

 (8.8)

Значення струмів в елементах схеми знаходяться аналогічно як і в методі Крамера.

для обчислення  слід над введеної і виділеної синім куточком матрицею  поставити з іконки дій з матрицями знак ступеня «Х-1 ». Потім слід виділити  синім куточком і застосувати знак «=» з ікони знаків. В результаті будуть отримані коефіцієнти bin з виразу (8.7) ..

Застосувавши формули (8.8) слід обчислити струми в гілках і далі струми в елементах схеми. Порівняти результати, отримані методом Крамера і шляхом звернення матриці.

Використовуючи EWB5.12 зібрати схему складного ланцюга і визначити струми за результатами моделювання. Здійснити порівняння з результатами, здійснити порівняння з результатами, отриманими за допомогою програми Mathcad.Другий етап | четвертий етап
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати