Головна

Глава 15. Соціологічне дослідження ...

  1. Глава 15. Соціологічне дослідження
  2. Глава 15. Соціологічне дослідження-
  3. Глава 15. Соціологічне дослідження-
  4. Глава 15. Соціологічне дослідження.
  5. Глава 15. Соціологічне дослідження.
  6. Глава 15. Соціологічне дослідження ..
  7. Глава 15. Соціологічне дослідження ..

ційного методу аналізу документів привело до розробки формалізованого його виду - контент-аналізу (Англ. Content analysis - аналіз змісту).

Контент-аналіз- Це спеціальний досить строгий метод якісно-кількісного аналізу змісту документів з метою виявлення або вимірювання соціальних фактів і тенденцій, відображених цими документами.

Даний метод спочатку в сфері політики і пропаганди почав застосовувати в 1930-і рр. відомий соціолог Гарольд Лассуел (1905-1978), але широке поширення він отримав лише на початку 1950-х рр. Після видання в США фундаментальної праці Бернарда Берельсона (1912-1979) «Контент-аналіз в комунікаційних дослідженнях».

Контент-аналіз орієнтований на витяг соціологічної інформації з великих масивів документальних джерел, які важко піддаються або зовсім не піддаються традиційному аналізу. Суть даного методу полягає в переклад текстової інформації в кількісні показники, знаходження підраховуваних ознак досліджуваного документа. Такою ознакою, наприклад, може виступати частота вживання певних термінів.

Процедури контент-аналізу включають виділення смислі вих одиниць (одиниць контент-аналізу) и одиниць рахунку.

Категорії, одиниці контент-аналізу- Це конструктивні об'єкти, зміст яких визначається метою і завданнями соціологічного дослідження. У практиці соціологічних досліджень склався певний набір стійких, стандартних одиниць контент-аналізу. До числа найбільш часто вживаних відносяться:

1) поняття, виражене в тексті окремим терміном (словом) або поєднанням слів (наприклад, «безробітний», «підприємець», «рівень життя»);

2) тема, виражена в одиничних судженнях, смислових абзацах або цілісних текстах (темою контент-аіаліза досліджуваного тексту може бути як загальна тема соціологічного дослідження, так і певна її частина, наприклад проблема створення сприятливого правового простору для розвитку малого бізнесу);

3)персонаж ( «Герой») якоїсь події, дії (їм в залежності від виділеної теми контент-аналізу може виступати менеджер, студент, олімпійський чемпіон, президент спілки підприємців, президент країни ит.п.);

4)Метод аналізу документів, 379 | Метод спостереження 381

Види і етапи соціологічного дослідження | Види і етапи соціологічного дослідження | Глава 15. Соціологічне дослідження ... | Програма соціологічного дослідження 369 | Глава 15. Соціологічне дослідження- | Програма соціологічного дослідження 371 | Глава 15. Соціологічне дослідження- | Глава 15. Соціологічне дослідження .. | Глава 15. Соціологічне дослідження ... | Глава 15. Соціологічне дослідження .. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати