Основні характеристики цифрових телекамер | Вплив кутового поля зору телекамери на характеристики спекл-зображення | Вектор чутливості спекл-інтерферометра | резонансних частотах |

загрузка...
загрузка...
На головну

потоку з конструкцією

  1. B) зміна середньої щільності потоку енергії, обумовлене суперпозицією електромагнітних хвиль.
  2. Аналіз авторської структури потоку
  3. Аналіз видової структури документального потоку
  4. Аналіз географічної структури потоку
  5. Аналіз видавничої структури потоку
  6. Б 16 Поняття потоку рідини (газу) і рівняння безперервності. Висновок рівняння Бернуллі.
  7. Видова структура документального потоку.

Найбільшу складність для вимірювання теоретичного опису представляють віброакустичні навантаження пневмо-і гідромеханічних агрегатів, що виникають при взаємодії потоків з елементами конструкцій. Пневмо-і гідродинамічні шуми, а також пульсації процеси збудження коливань характерні для цілого ряду технічних систем. Для більш повного опису таких процесів необхідно експериментальне визначення виброакустических характеристик конструкцій спільно з дослідженням механізмів їх взаємодії з робочими середовищами.

Для проведення експериментального дослідження взаємодії потоку і конструкції був створений автоматизований діагностичний комплекс на основі завадостійкого ЦСМ і системи дослідження потоків методом Теплера [61]. Оптико-електронна схема створеного діагностичного комплексу наведена на рис. 7.16.

Комплекс містить два вимірювальних канали на основі безперервних HeNe лазерів і цифрових систем реєстрації. У схемі перешкодостійкого ЦСМ (див. Ріс.7.16) випромінювання лазера 1 розширюється мікрооб'ектіва 2 і ділиться напівпрозорим дзеркалом 3 на опорний і предметний пучки. Предметний пучок, відбившись від дзеркала 7, висвітлює об'єкт дослідження 8 і, відбившись від нього, направляється через плоскопараллельную пластину 9 в телекамеру 10. Опорний пучок транспортується системою дзеркал 4,5 і фокусується лінзою 6 на світлочутливу площадку телекамери 10, поєднуючись з допомогою пластини 9 з предметним пучком. Зареєстроване телекамерою 10 спекл-зображення передається в ПЕОМ 11 і обробляється за алгоритмом, описаним в розділі 6.2.5 даного посібника.

  Мал. 7.16. Оптико-електронна схема діагностичного комплексу на основі завадостійкого ЦСМ і шлірен-схеми Теплера: 1,12- лазери; 2 об'єктив; 3-светоделітель; 4,5,7,14-поворотні дзеркала; 6,15-лінзи; 8-об'єкт дослідження; 9-плоскопаралельна пластина; 10,18-телекамери; 11,19-ПЕОМ; 13-коліматор; 16-ніж Фуко; 17-екран; 20-звуковий динамік; 21-балон з газом; 22-звуковий генератор; 23-газовий редуктор

Другий вимірювальний канал представляє собою автоматизовану установку на основі шлірен методу Теплера. Випромінювання лазера 12 за допомогою коліматора 13 формується в пучок з плоским фронтом. Дзеркало 14 направляє лазерне випромінювання через область дослідження з фазовим об'єктом на лінзу 15. У фокусі лінзи 15 встановлюється ніж Фуко 16 у вигляді тонкої нитки, яка знаходиться в державке з мікрометричною зрушення. Пройшовши ніж Фуко, лазерне випромінювання проектується на екран 17. Отримана на екрані 17 динамічна картина структурних утворень фазового об'єкта реєструється телевізійною камерою 18 і покадрово передається в ПЕОМ 19, для обробки і порівняльного аналізу за розробленим алгоритмом.

Створено комплекс на основі спільного використання завадостійкого ЦСМ і шлірен-методу Теплера (див. Ріс.7.16) знайшов застосування в дослідженні процесів комбінованого збудження мембрани звуковим полем і газовим потоком. Аналіз фаз розвитку акусто-газодинамічного збудження дозволив виділити такі фізичні явища, як посилення інтенсивності акустичного збудження мембрани при введенні гелію в соплову насадку звукового динаміка (рис. 7.17а, б) зміни конфігурації вузлових смуг досліджуваної форми коливань (ріс.7.17в), руйнування резонансної форми коливань турбулентним потоком (ріс.7.17г).

Можна зробити висновок про те, що створений на основі завадостійкого ЦСМ панорамний діагностичний комплекс є новим видом високоінформативного інструментарію для дослідження динамічних процесів нелінійного хвильового взаємодії робочих середовищ і конструкцій в багатьох галузях науки і техніки.


 а)
 б)
 в)
 г)
 Мал. 7.17. Зміна картини коливань мембрани на власній частоті тисяча шістсот шістьдесят п'ять Гц в міру збільшення витрати гелію: форма коливань мембрани, зареєстрована перешкодостійким ЦСМ (зліва); шліренграмми розширення потоку гелію на виході з сопла звукового генератора (праворуч)

 Вивчення коливань об'єктів при многочастотном порушення | Горпини
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати