Головна

МЕТОДИКА Курація ХВОРОГО

  1. Автоматизація ділових процесів. Основні ділові процеси. Опис ділових процесів. Методика IDEF0.
  2. Аналіз рентабельності. Види рентабельності та методика їх розрахунку. Факторний аналіз рентабельності (інформація з лекцій, інтернету і підручника з АХД).
  3. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри, підшкірної клітковини, лімфатичних вузлів. Методика обстеження. Смуток.
  4. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей. Методика обстеження. Смуток.
  5. Анатомо-фізіологічні особливості органів кровообігу. Методика обстеження. Смуток.
  6. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей. Методика обстеження. Смуток.
  7. Анатомо-фізіологічні особливості печінки, жовчного міхура і селезінки у дітей. Методика обстеження. Смуток.

МЕТА

Вивчити етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування раку молочної залози, дисгормональних захворювань і маститів.

ЗАВДАННЯ

Розуміти: етіологію і патогенез раку молочної залози, дисгормональних захворювань і маститів, патогенез клінічної симптоматики.

Знати: клінічну анатомію фізіологію молочної залози; рак молочної залози: епідеміологію, статистику, етіологію і патогенез, патологічну анатомію, класифікацію, шляхи поширення та


стадії раку, клінічну симптоматику і клінічні форми, взаємозв'язок клінічної картини з гістологічної формою, методи діагностики (рентгенологічний, діагностику з іншими захворюваннями молочної залози; дисгормональні захворювання молочної залози і доброякісні пухлини: етіологію і патогенез, патологічну анатомію, класифікацію, клінічну симптоматику, клінічні особливості різних видів пухлин і мастопатії, діагностику, диференційну діагностику, принципи лікування окремих видів дисгормональних захворювань і пухлин, обсяг хірургічних операцій; мастити: етіологію і патогенез, патологічну анатомію, класифікацію (за гостротою, формі і стадії процесу), клінічну симптоматику, взаємозв'язок клінічної картини з формою і стадією маститу, дані додаткових методів дослідження, диференціальну діагностику, принципи лікування інтерстиціального і паренхиматозного маститів.

Вміти: обстежити хворих із захворюваннями молочної залози, правильно інтерпретувати результати додаткових методів дослідження, обґрунтувати діагноз, проводити диференційний діагноз, визначати лікувальну тактику, асистувати на операціях, вести хворих в перед- і післяопераційному періоді, заповнювати історію хвороби.

14.4. Контрольні запитання ПО

СУМІЖНИХ дисципліна, що вивчає НА попередніх курсів

Анатомія молочної залози.

Топографія передньої грудної стінки.

Фізіологія молочної залози і взаємо
 зв'язок її з ендокринними залозами.

Класифікація епітеліальних опухо
 лей.

Методи обстеження хворих з пораже
 ням молочних залоз.


Захворювання молочної залози
 14.5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 З досліджуваної теми

Частота і епідеміологія раку молочних
 залоз, доброякісних пухлин, мас
 титов.

Етіологія і патогенез раку молочної
 залози.

Патологоанатомічні форми раку мо
 лочной залози.

Клінічні стадії раку молочної ж
 лези.

Шляхи метастазування.

Клінічні форми раку молочної ж
 лези.

Клініка раку молочної залози.

Діагностика раку молочної залози.

Провести диференціальну діагности
 ку раку молочної залози з дісгормо-
 національними захворюваннями.

Диференціальний діагноз раку молоч
 залози з запальними захворю
 нями.

Лікування раку молочної залози I стадії.

Лікування раку молочної залози II-III
 стадії.

Лікування раку молочної залози IV ста
 дии.

Показання до гормонотерапії при раку
 молочної залози.

Класифікація дисгормональних захво
 леваний молочної залози.

Клініка, діагностика, лікування хвороби
 Реклю-Шіммельбуша.

Хвороба Мінца. Поняття, клініка, діа
 гностика, лікування.

Клініка, діагностика, лікування вузлової
 форми мастопатії.

Принципи лікування мастопатії.

Етіологія і патогенез інтерстіціалию-
 го і паренхиматозного маститів.

Клінічна симптоматика маститів.

Принципи лікування маститів.

14.6. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА І Содер
 Жание НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Клінічна анатомія молочної залози
 (Основні елементи, хровоснабженія
 лимфооттока і т: д.)

Клінічна фізіологія молочної ж
 лези (взаємозв'язок ендокринних орга
 нов).

14.6.3. Рак молочної залози. Статистика.

Етіологія і патогенез (значення віз
 віку, лактації, абортів, воспали
 тільних захворювань, дісгормональ
 них захворювань).

Патологічна анатомія.


Класифікація раку молочної желе
 зи (за гістологічною структурою).

Поширення і стадії раку.

Клінічна симптоматика.

Клінічні форми.

Додаткові методи діагностики
 (Лабораторні, рентгенологічні,
 цитологічні).

Диференціальна діагностика доб
 рокачественних і злоякісних
 пухлин.

Вибір методу лікування.

Принципи хірургічного лікування.

Променеве, гормональне, хіміотера-
 певтіческое і комбіноване ліку
 ня.

14.6.4. Дисгормональні захворювання молочної
 залози і доброякісні пухлини.
 Загальні відомості.

Етіологія і патогенез.

Патологічна анатомія.

Класифікація (за формою росту, гіс
 тологических структурі).

Клінічна симптоматика.

Особливості клінічної картини
 при гострих формах захворювання.

Діагноз і діфференіалишй діагноз.

Принципи консервативної терапії.

Показання до операції, її обсяг.

Методи операції на молочній ж
 лезе.

Особливості клініки та лікування бо
 лезней Реклю-Шіммельбуша, Мінца.

14.6.5. Мастити. Загальні відомості.

Етіологія і патогенез.

Патологічна анатомія.

Класифікація (за течією, формі,
 стадії).

Клінічна симптоматика.

Взаємозв'язок клінічної картини з
 формою і стадією маститу.

Додаткові методи діагнос
 тики.

Диференціальна діагностика.

Вибір методу лікування.

Принципи консервативної терапії,
 показання до неї.

Принципи хірургічного лікування
 при різних формах маститу.

МЕТОДИКА Курація ХВОРОГО

В паспортній частині звернути увагу на вік хворих.

В скарги:звернути увагу на переважання місцевих симптомів особливо на ранніх стадіях захворювань. Провідними синдромами є наявність пухлини в молочній залозі, болів, виділень з соска. Описати особливості симптомів у конкретної хвороїглава 14 і визначити ступінь їх відмінностей з іншими формами захворювань молочних залоз. Виявити зв'язок симптомів з менструальним циклом, вагітностями, пологами та ін. Обговорити симптоми і зробити діагностичні висновки.

В АНАМНЕЗІ ЗАХВОРЮВАННЯдетально охарак-терізовать початок захворювання, зв'язок з провокуючими факторами. Простежити динаміку симптомів від початку захворювання до моменту курації, визначити інтенсивність розвитку ознак. Уточнити характер первинного обстеження і лікування, його ефективність. Зробити висновки по всіх майданчиках анамнезу та уточнити попередній діагноз.

В АНАМНЕЗІ ЖИТТЯ:з'ясувати всі можливі фактори, що сприяли розвитку цього захворювання: спадковість, умови харчування і побуту, професійні шкідливості, попередні захворювання. Звернути особливу увагу на менструальну функцію, гінекологічний і акушерський анамнези. Висновки використовувати для уявлень про етіопато-генезі захворювання.

Об'єктивне обстеження.Провести обстеження всіх систем і органів хворого за прийнятою методикою (огляд, пальпація перкусія, аускульто-ція). При описі локального статусу детально охарактеризувати колір молочних залоз і суміжних областей грудної клітини, стан сосків і ареоли; звернути увагу на форму залоз, їх симетрію, зміщуваність. Огляд проводити в положенні хворий стоячи і лежачи. При пальпації (строго пошарово) характеризується стан шкіри підшкірної клітковини з пальпацією всіх лімфатичних колекторів грудей. Пальпацію молочних залоз проводити строго по квадратах з характеристикою будови часточок, визначенням зон ущільнень і хворобливості, детально пропальпіро-вать м'язи грудей, міжреберні проміжки, ребра, ключиці для з'ясування поширеності процесу і наявності метастазів. Обов'язкова ретельна перкусія грудної клітини та аускультація її органів (можливість плеврального ексудату, ураження легень і т. Д.). Визначається специфічні для пухлин молочних залоз симптоми Pajro, Прибрама, Кеніга та ін. Виявлені освіти слід ретельно зазначену пост-лізіроватать, з'ясувати їх межі, розміри, консистенцію, болючість, смещаемость, зв'язок з навколишніми тканинами. Після обстеження проаналізувати отримані дані, визначити сутність процесу (рак, мастопатія, мастит), його клінічну форму, стадію, сформулювати попередній діагноз. Слід особливо наголосити на важливості дотримання принципів лікарської деонтології при обстеженні хворих із захворюваннями молочних залоз, не травмуючи психіки хворий, особливо при підозрі на онкопроцес.

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.Ознайомитися з результатами загальноклінічних


аналізів, рентгеноскопії грудної клітини. Строго обов'язково ознайомлення з результатами і методикою проведення біопсії пункції молочної залози і лімфовузлів і мамографія.

ОБГРУНТУВАННЯ ДІАГНОЗ:необхідно логічно зіставити діагностичні висновки зі скарг, анамнезу, об'єктивних і додаткових даних. Визначити сутність процесу, його стадію, клінічну форму. Методика обгрунтування діагнозу повинна грунтуватися на розумінні суті виявленого патологічного процесу, аналізу характерних симптомів і розвитку захворювання.

Диференціальний діагноз.Обхідно проводити конкретний диференційний діагноз у яку курує хворий, зіставляючи результати досліджень з клінічними симптомами схожих захворювань.

При захворюваннях молочної залози будь-якого характеру перш за все необхідно виключити злоякісну пухлину (мастит диференціювати з маститу-подібною формою раку).

Етіологія і патогенез.На підставі загальних уявлень про захворювання молочних залоз необхідно визначити (виходячи з анамнезу життя і хвороби) конкретні причини і сприятливі фактори захворювання у яку курує хворий. Уявити всі можливі механізми розвитку захворювання на всіх рівнях (системному, органічному, тканинному, клітинному, субклітинному). Виділяти основні ланки. Ці уявлення використовувати для обгрунтування і проведення лікування хворий (етіологічне, патогенетичне).

ПАТОМОРФОЛОГІЯ.Необхідно на основі наявних знань анатомії і патоморфології навчитися конкретно уявити і описати макро- і мікроскопічну картину захворювання у яку курує хворий. Необхідно зробити висновки по морфологічних змін на основі діагностичних висновків за скаргами, анамнезу хвороби і життя, об'єктивним і додаткових досліджень, описавши макро-і мікроскопічну картину хвороби. Висновки слід логічно підсумувати і дати остаточне рішення. Використовувати в роботі макро- і мікроскопічні препарати, атласи, таблиці, слайди з патологічної анатомії.

ЛІКУВАННЯ.Виходячи із сучасних уявлень про лікування захворювань молочних залоз, необхідно на основі конкретного діагнозу визначити весь комплекс лікувальних, оздоровчих, реабілітаційних заходів. Вибрати тактику лікування (оперативне, консервативне, комбіноване, комплексне) з диффе-ренціровкой на етіологічне, патогенетичне, симптоматичне. Визначити характер і черговість лікувальних заходів, тривалість і сутність пре-


Захворювання молочної залози
 допераціонной підготовки, характер операції (обсяг, техніка, знеболення, ускладнення і т.д.), описати медикаментозне лікування (препарати, дози, курси, механізм дії), дієту, режим. Обговорити реабілітаційні заходи, експертизу непрацездатності, етапність лікування.

ПРОГНОЗ.Визначити конкретний прогноз для життя, функції органу, працездатності. Дати рекомендації.Діаграми рівнів мовних пристроїв | Класифікація раку молочної залози

Клінічна класифікація TNM раку молочної залози | N Регіонарні лімфатичні вузли. | Клініка вузлової форми | лікування | ЗАВДАННЯ ДЛЯ УИРС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати