Головна

o створення механізмів виконання цільових програм на всіх рівнях (регіональному, національному та глобальному).

 1. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
 2. Sf 15. Ірраціоналізм в XIX столітті. А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, його програма
 3. VI. Звернення Суду до національного права Сторін
 4. А) сукупність методичних, мовних, апаратних і програмних засобів, що забезпечують автоматизацію функцій користувача
 5. а) створення і редагування бази даних
 6. АБС: програмне забезпечення. Види, вимоги.

Питання до глави 13

 1. Чому виникла необхідність створювати економічні механізми охорони навколишнього середовища?
 2. Дайте визначення екологічного менеджменту.
 3. Які соціально - економічні та організаційні-о технічні заходи ви можете назвати економічними механіхмамі охорони ОПВ?
 4. Зобразіть умовну схему включає п'ять основних економічних механізмів здійснюють забезпечення охорони ОПВ.
 5. Розкажіть докладніше про чотирьох основних напрямках економічного вирішення екологічних проблем.
 6. Що визначає чи хороший екологічний проект, спрямований на охорону ОПВ?
 7. Чому визначення економічного ефекту для екологічних проектів не відображає справжнього стану речей?
 8. Чим відрізняється ефект від ефективності?
 9. Поясніть на прикладі як розрахунок економічної ефективності відрізняється від ефекту.
 10. Яким чином враховується екологічна складова ефективності. Критерій пределяет екологічну ефективність проекту (формула).

11. Які ще визначають економічні показника дають підставу назвати екологічний проект ефективним?

12. Чому необхідно вміти розраховувати як ефективність проекту, так і можливі збитки від його впровадження?

13. З чого складається збиток при забрудненні ОПС?

14. Які витрати враховуються при розрахунку економічного збитку від забруднення ОПС?

15. Зобразіть умовну структуру витрат при обліку збитків від забруднення ОПС і поясніть хто і що є об'єктом понесеного збитку і які у них імеютмся складові витрат.

16. Напишіть формулу і поясніть методику розрахунку річного збитку від забруднення атмосфери на прикладі.

17. Поясніть за яким принципом і для чого застосовується коефіцієнт приведення забруднюючих сумішей до монозагрязнітелю.

18. Що визначає безрозмірний коефіцієнт Q?

19. Розкажіть про застосовуваної в даний час методикою предотвращенного екологічного збитку.

20. Дайте визначення запобігання екологічному ужербу і поясніть з урахуванням яких особливостей враховується економічна складова предотвращенного екологічного збитку.

21. Поясніть формулу економічної оцінки запобігання шкоди від забруднення атмосферного повітря.

22. Поясніть на прикладі як здійснюється розрахунок запобігання шкоди від забруднення атмосферного повітря.

23. Напишіть формулу і поясніть як здійснюється розрахунок запобігання шкоди від забруднення водойм.

24. Напишіть формулу і поясніть як здійснюється розрахунок запобігання шкоди від забруднення земель.

25. Напишіть формулу і поясніть як здійснюється розрахунок запобігання шкоди біоресурсів.

26. Напишіть формулу і поясніть з чого складається загальний відвернений збиток території.

27. Чому управління якістю ОС і екологічною безпекою неможливо при відсутності точного значень економічної ефективності витрат і яких вдалося запобігти збитків?

28. Якими шляхами можна досягти цілей поставлених перед системою управління екологічною безпекою?

29. Які основні принципи системи управління екологічною безпекою?

30. Перерахуйте основні напрямки, за якими необхідно удосконалювати існуючу систему контролю якості ОС і управління екологічною безпекою.

 N - кількість врахованих груп забруднюючих речовин. | СИСТЕМА П'ЯТИ КОНФІГУРАЦІЙ

Економічна оцінка запобігання шкоди біоресурсів. | VI. екологічні фонди | II. Витрат на повернення навколишнього природного середовища в попередній стан; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати