На головну

В) опозиційною партією;

г) кадрової партією.

6.різновид партії,відрізняється прагненням підірвати легітимність існуючого режиму,в політології позначається поняттям:

а) системної партії;

Б) антисистемної партії;

в) кадрової партії;

г) урядової партії.

7.Політична партія,яка виступає за соціальний захист людей праці,соціальну допомогу та справедливість,є:

а) правою;

б) центристської;

В) лівої;

г) правоцентристської.

8.Політична партія,яка виступає за гарантії прав людини,стимулювання ініціативи громадян,обмеження втручання держави в соціальну та економічну сфери,свободу підприємництва і зниження податків,є:

А) правої;

б) центристської;

в) лівої;

г) лівоцентристської.

9.Який з перерахованих конфліктів сприяв формуванню релігійних партій:

а) між центром і периферією;

б) між містом і селом;

В) між державою і церквою;

г) між власниками і робітниками.

10.Який з перерахованих конфліктів сприяв формуванню соціалістичних і робітничих партій:

а) між центром і периферією;

б) між містом і селом;

в) між державою і церквою;

Г) між власниками і робітниками.

Тема 16. Громадянське суспільство і правова держава

1.Громадянське суспільство -це:Членські внески; | А) система неполітичних відносин у суспільстві;

Б) відображення вічного закону людським розумом; | В) М. Вебер; | А) Ж.-Ж. Руссо; | Б) Н. Я. Данилевський; | А) системно-інструментальний світ; | В) М. Вебер; | Г) кібернетичний. | Б) агрегування інтересів; | Б) на відміну від інших інститутів, держава має право на легітимне насильство; | Г) соціалізм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати