Головна

А) системно-інструментальний світ;

б) життєвий світ;

в) кібернетичний світ;

г) технологічний світ.

7. Критику «історицизму» К. Поппер веде з загальнометодологічною позиції, яку він характеризує як «методологічний номіналізм», бо визнає існування тільки:

а) цілого;

б) універсального;

В) окремого;

г) тотожного.

8.У концепції М.Фуко «емблемою влади»середньовічного короля була:

а) коронація;

б) перемога у військовому битві;

в) кару;

Г) бюрократія.

9.В якості основних категорій в психоаналітичної теорії З.Фрейда виступали:

а) лібідо і тонатос;

б) добро і зло;

в) істина і брехня;

г) збиток і помста.

10.Яке із сучасних творів може бути кваліфіковано як постмодерністський,висвітлюють природу влади:

а) Л. Улицька «Казус Кукоцкого;

б) П. Дашкова «Ніхто не заплаче»;

в) П. Коельо «Вероніка вирішила померти;

г) П. Зюзкінд «Парфумер».

Тема 9. Політична влада

1.Уявлення про те,що влада легітимна означає,що влада:

А) є законною;

б) підтримується суспільством;

в) має достатню кількість ресурсів для досягнення цілей;

г) ефективна.

2.Основна риса професійного політика по М.Веберу -це:

а) любов до батьківщини;

б) дипломатичність;

В) відповідальність;

г) професіоналізм.

3.Назвіть автора вчення про легітимність:

а) Фома Аквінський;

б) Г. Плеханов;Б) Н. Я. Данилевський; | В) М. Вебер;

А) проблем раціонального вибору індивіда, як в політиці, так і на політичних результатах і наслідках взаємодії раціональних індивідів; | В) М. Вебер; | Б) непорушення закону природності; | Б) закон; | Тема 4. Політичні вчення Середньовіччя | Б) відображення вічного закону людським розумом; | В) М. Вебер; | А) Ж.-Ж. Руссо; | Г) кібернетичний. | Б) агрегування інтересів; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати