Типологія управлінських рішень | Умови і чинники якості управлінських рішень. | правило максимакс | Розробка і прийняття рішення в умовах ризику | Економічна ефективність | Контроль реалізації управлінських рішень | Відповідальність керівників за управлінські рішення | Причини виникнення криз | види криз | процедури банкрутства |

загрузка...
загрузка...
На головну

Конфлікт як метод управління в кризовій ситуації

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом
  3. DFD - методологія в проектуванні ІС
  4. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  5. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  6. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

конфлікт - Це відсутність згоди між двома або більше сторонами. Для організацій, які переживають кризу, руйнівні наслідки конфлікту особливо небажані. Але разом з тим конструктивний конфлікт - єдиний спосіб пошуку шляхів виходу з кризи конкретного підприємства. Тільки його персонал володіє інформацією про внутрішній взаємодії і реальних можливостях колективу. Реалізація ж цього потенціалу, його матеріалізація в реструктуризації бізнесу, освоєнні нововведень немислима без конфліктів. При певних умовах конфлікти мають функціональні, позитивні для організації результати:

- Ініціювання змін, поновлення, прогресу;

- Чітке уявлення назрілої проблеми і створення сприятливого підґрунтя для її вирішення внаслідок оприлюднення реальних позицій сторін з того чи іншого питання, а також аргументування, чіткого формулювання і вираження інтересів;

- Мобілізація уваги, інтересу і ресурсів для вирішення проблем і як наслідок - економія робочого часу та коштів організації;

- Формування в учасників конфлікту почуття причетності до прийнятого в результаті цього конфлікту рішенням, що полегшує його реалізацію;

- Стимулювання більш продуманих і обгрунтованих дій для того, щоб довести свою правоту;

- Спонукання учасників до взаємодії та вироблення нових, більш ефективних рішень, що усувають саму проблему або зменшують її значимість;

- Розвиток у учасників конфлікту здатності до співпраці в майбутньому, коли конфлікт врегулюється внаслідок взаємодії сторін. Приводить до згоди чесне суперництво збільшує взаємну повагу і довіру, необхідні для подальшої співпраці;

- Розрядка психологічної напруженості у відносинах між людьми, більш чітке визначення їх інтересів і позицій;

- Подолання традицій групового мислення, конформізму, «синдрому покірності», формування у працівника вільнодумства і розвиток індивідуальності;

- Вироблення в учасників конфлікту навичок щодо безболісного вирішення потенційних проблем;

- Посилення групової згуртованості в разі виникнення міжгрупових конфліктів.

 Управління персоналом в кризовій ситуації | СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ ДВИГУНА
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати