Головна

VIII. Правила по проведенню акредитації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації

  1. A) Міністерства культури Російської Федерації
  2. C) звільнення від замещаемой посади цивільної служби
  3. I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  4. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації
  5. II. Правове становище третейського суду за законодавством Російської Федерації.
  6. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
  7. PR в системі маркетингових комунікацій.

8.1. Акредитації в ССГА підлягають органи з сертифікації, центри сертифікації, випробувальні лабораторії (центри) та навчальні центри.

8.2. Акредитацію в ССГА здійснює акредитив орган.

8.3. Офіційним документом, що засвідчує акредитацію заявників, є атестат акредитації. Форму атестатів акредитації встановлює акредитив орган.

8.4. Атестація експертів здійснюється спеціально уповноваженим органом в галузі цивільної авіації за правилами, встановленими в ССГА.

8.5. Як орган по сертифікації в ССГА може бути акредитована організація, що відповідає встановленим в ССГА вимогам.

8.6. В якості центру по сертифікації може бути акредитована організація, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, якщо вона не є виробником (продавцем, виконавцем) та споживачем (покупцем) сертифікуються нею об'єктів цивільної авіації.

8.7. Як випробувальних лабораторій (центрів) можуть бути акредитовані технічно компетентні організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, якщо вони не є виробниками (продавцями, виконавцями) і споживачами (покупцями) продукції, що сертифікується ними продукції.

Допускається акредитація випробувальної лабораторії (центру) в якості технічно компетентної лабораторії. При цьому умови проведення випробувань в лабораторії здійснюється під контролем представника органу з сертифікації або центру сертифікації.

Випробувальні лабораторії повинні відповідати встановленим в ССГА вимогам.

8.8. В якості експертів з сертифікації можуть бути атестовані фізичні особи, які відповідають встановленим в ССГА вимогам.

Області і порядок атестації експертів ССГА встановлюються спеціально уповноваженим органом у сфері цивільної авіації спільно зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації.

8.9. Акредитація в ССГА включає наступні основні етапи:

подача заявки і комплекту документів на акредитацію;

розгляд та прийняття рішення за заявкою;

проведення експертизи в установленому порядку комплекту документів, поданих заявником;

перевірка заявника відповідно до встановлених правил;

прийняття рішення про акредитацію заявника або про відмову в акредитації за результатами експертизи і перевірки;

оформлення, реєстрацію та видачу атестата акредитації та ліцензії;

проведення інспекційного контролю за акредитованим суб'єктом;

поширення інформації про результати акредитації.

Кожен наступний етап акредитації проводиться при позитивному результаті попереднього етапу.

8.10. Процедура проведення акредитації та інспекційного контролю встановлюється в правилах з проведення акредитації в ССГА, що затверджуються спеціально уповноваженим органом в галузі цивільної авіації та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації.

8.11. Інспекційний контроль акредитованого суб'єкта організовує спеціально уповноважений орган в галузі цивільної авіації. Інспекційний контроль проводиться протягом усього терміну дії атестата акредитації.

Результати інспекційного контролю за діяльністю акредитованих суб'єктів і позапланових перевірок оформляються актом, в якому дається оцінка результатів, робиться висновок про збереження, скорочення галузі акредитації, призупинення або скасування дії виданого атестата акредитації.

Рішення про скорочення галузі акредитації, призупинення або скасування дії виданого атестата акредитації приймає в установленому порядку спеціально уповноважений орган в галузі цивільної авіації.

8.12. Інформація про результати акредитації заявників та інспекційного контролю акредитованих суб'єктів доводиться до відома зацікавлених організацій та учасників ССГА в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом в галузі цивільної авіації.

8.13. Акредитація в додатковій області та акредитація на новий термін у зв'язку із закінченням терміну дії атестата акредитації проводяться в установленому порядку на підставі заявки, поданої акредитованим суб'єктом в спеціально уповноважений орган у сфері цивільної авіації.VII. Правила проведення робіт по сертифікації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації | IX. розгляд апеляцій

Метрологія в Державній Службі Цивільної Авіації. | Закон РФ «Про технічне регулювання» в галузі стандартизації. | Об'єкт і область стандратізаціі, стандарт. | Види стандартів по типу діяльності. | Нормативні документи по стандартизації | Аспекти якості продукції | Сертифікація - форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів. | Схема сертифікації за класифікацією ІСО. | Глава 1. Загальні положення | V. Структура системи сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації і функції її учасників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати