Головна

VII. Правила проведення робіт по сертифікації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації

  1. A) Міністерства культури Російської Федерації
  2. C) звільнення від замещаемой посади цивільної служби
  3. I. ЗАВДАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРША
  4. I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  5. I.2.3. Проект виробництва геодезичних робіт (ППГР).
  6. I.3. Геодезичні роботи.
  7. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.

7.1. Роботи по обов'язкової сертифікації в ССГА проводять органи з сертифікації, центри сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), за умови їх акредитації в установленому порядку і наявності дозволу на право проведення цих робіт (ліцензії).

7.2. Сертифікація об'єктів цивільної авіації проводиться за встановленими в ССГА формам сертифікації. Вибір форми сертифікації здійснює орган із сертифікації з урахуванням процедури сертифікації конкретного об'єкта ГА, встановленої документами нормативної бази ССГА.

7.3. При сертифікації перевіряються характеристики (показники) об'єктів цивільної авіації та використовуються методи випробувань та (або) оцінки відповідності, що дозволяють провести ідентифікацію і підтвердити відповідність об'єкта ГА встановленим вимогам.

7.4. Сертифікація об'єктів цивільної авіації в загальному випадку включає наступні основні етапи:

подачу заявки на сертифікацію;

розгляд та прийняття рішення за заявкою;

проведення необхідних перевірок;

аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката;

оформлення, реєстрація та видача сертифіката і ліцензії на застосування знака відповідності;

інспекційний контроль за сертифікованим об'єктом ГА (відповідно до схеми сертифікації);

інформація про результати сертифікації.

7.5. Для проведення сертифікації об'єкта ГА заявник подає заявку до відповідного органу з сертифікації (при відсутності на момент подачі заявки органу з сертифікації заявка направляється до спеціально уповноваженого органу в галузі цивільної авіації). Орган по сертифікації розглядає заявку і доручає центру по сертифікації проведення робіт з оцінки відповідності об'єкта ГА нормативним вимогам.

7.6. Розгляд документів, поданих заявником, проводить центр по сертифікації за дорученням органу з сертифікації.

7.7. У разі відсутності акредитованого органу з сертифікації його функції виконує спеціально уповноважений орган в галузі цивільної авіації.

7.8. Випробування для цілей сертифікації проводять випробувальні лабораторії (центри), акредитовані на проведення тих випробувань, які передбачені в нормативних документах, які використовуються при сертифікації об'єктів цивільної авіації.

Результати випробувань заносяться до протоколу випробувань.

7.9. Інспекційну перевірку заявника проводить комісія, яка призначена рішенням центру по сертифікації. Комісія проводить перевірку відповідно до програми, затвердженої органом по сертифікації.

Результати перевірки заявника оформляють актом (протоколом).

7.10. Рішення про можливість видачі сертифіката приймає орган по сертифікації на підставі комплексного висновку щодо відповідності об'єкта ГА вимогам нормативних документів.

7.11. Комплексний висновок розробляється центром по сертифікації на підставі результатів розгляду акту (протоколу) інспекційної перевірки, протоколу випробувань (звіту про випробування), укладення з документації заявника та іншої інформації, отриманої в процесі експертизи, перевірки і випробувань.

7.12. У разі відсутності акредитованого центру сертифікації, роботу з оцінки відповідності об'єкта ГА встановленим вимогам проводить орган із сертифікації.

Допускається за дорученням Центрального органу ССГА роботу з оцінки відповідності конкретного об'єкта ГА встановленим вимогам проводити органу з сертифікації при наявності акредитованого центру сертифікації.

7.13. На об'єкти ГА, для яких за результатами сертифікації підтверджено відповідність вимогам нормативних документів, видається сертифікат.

Сертифікат видається на термін до двох років. Терміни дії сертифіката можуть продовжуватися на підставах і в порядку, встановленими в федеральних авіаційних правилах.

7.14. Сертифікат вступає в силу з моменту (дати) його реєстрації в Державному Реєстрі ССГА.

7.15. Інспекційний контроль за сертифікованими об'єктами ГА організовують і проводять в установленому порядку органи з сертифікації, що видали сертифікати на ці об'єкти ГА, при необхідності залучаючи до робіт по інспекційного контролю центри з сертифікації.

Інспекційний контроль здійснюється за програмою, затвердженою органом по сертифікації, які проводили сертифікацію відповідного об'єкта ГА.

Результати інспекційного контролю оформляються актом, в якому на підставі отриманих результатів дається оцінка можливості збереження дії сертифіката.

Сертифікат може бути анульований (скасований), або дія сертифіката може бути призупинено, а так само в його дію можуть бути введені обмеження органом, який видав цей сертифікат, в порядку, встановленому федеральними авіаційними правилами.

7.16. Правила інспекційного контролю за сертифікованими об'єктами ГА встановлюються документами ССГА.

7.17. Інформація про призупинення, скасування (анулювання) дії сертифіката доводиться призупинити або скасувати (анулювати) їх органами з сертифікації до відома власника сертифіката, спеціально уповноваженого органу в галузі цивільної авіації та інших зацікавлених федеральних органів виконавчої влади, а також відповідних видають ліцензії.

7.18. Рішення про призупинення або скасування (анулювання) дії сертифіката приймається органом по сертифікації, що видав сертифікат, і вступає в силу з моменту (дати) реєстрації рішення в Державному Реєстрі ССГА.V. Структура системи сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації і функції її учасників | VIII. Правила по проведенню акредитації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації

Закон РФ «Про забезпечення єдності вимірювань». | Метрологія в Державній Службі Цивільної Авіації. | Закон РФ «Про технічне регулювання» в галузі стандартизації. | Об'єкт і область стандратізаціі, стандарт. | Види стандартів по типу діяльності. | Нормативні документи по стандартизації | Аспекти якості продукції | Сертифікація - форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів. | Схема сертифікації за класифікацією ІСО. | Глава 1. Загальні положення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати