Головна

Закони розподілу неперервних випадкових величин

  1. Cімметрія простору - часу і закони збереження
  2. II. За величиною дози хлору.
  3. L1-L2, L2-L1 закони. ART1 алгоритм.
  4. А) - величина зниження витрат на обробку інформації
  5. Абсолютна величина числа
  6. Аварійні режими в енергосистемах передачі і розподілу електричної енергії.
  7. Акти Парламенту. Конституційні і програмні закони: поняття, характеристика.

Закон розподілу неперервної випадкової величини можна задати також, як для дискретної. Він непридатний в силу того, що не можна перерахувати всі нескінченне незліченну безліч значень, а ймовірності кожного окремо взятого значення неперервної випадкової величини дорівнюють нулю.

Для опису закону розподілу неперервної випадкової величини Х пропонується інший підхід: розглядати не вірогідність подій Х = х для різних х, А ймовірності події Х <х. При цьому ймовірність P (X  залежить від поточної змінної, т. е. є деякою функцією від х.

функцією розподілу випадкової величини Х називається функція F (x), Що виражає для кожного х ймовірність того, що випадкова величина Х прийме значення, менше х:

.

функцію F (x) називають інтегральною функцією розподілу або інтегральним законом розподілу.

питанняФормула Байєса. | Нормальний розподіл

Безліч елементних подій і визначення події | Операції над подіями | Аксіоми теорії ймовірності | Залежні і незалежні події. Умовна ймовірність події. | Формула повної ймовірності. | Дискретні випадкові величини | Функції випадкових аргументів | Коваріація, коефіцієнт кореляції. | Середня арифметична проста і зважена. | Заможна оцінка невідомого параметра С В |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати