На головну

Основи управління якістю

  1. Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом
  2. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  3. IV період школи управління - інформаційний період (1960 року по теперішній час).
  4. PR-діяльність органів місцевого самоврядування

Концепція загального управління якістю (Total quality management, TQM)- Концепція, що передбачає всебічне, цілеспрямоване і добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування за участю керівництва та службовців усіх рівнів і при раціональному використанні технічних можливостей. Концепція TQM носить міждисциплінарний характер. Це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління якістю з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності організації. Система TQM включає:

1) контроль в процесі розробки нової продукції;

2) оцінку якості дослідного зразка, планування якості продукції і виробничого процесу, контроль, оцінку і планування якості, що поставляються;

3) вхідний контроль матеріалів;

4) контроль готової продукції;

5) оцінку якості продукції;

6) оцінку якості виробничого процесу;

7) контроль якості продукції та виробничого процесу;

8) аналіз спеціальних процесів (спеціальні дослідження в області якості продукції);

9) використання інформації про якість продукції;

10) контроль апаратури, що дає інформацію про якість продукції;

11) навчання методам забезпечення якості, підвищення кваліфікації персоналу;

12) Гарантійне обслуговування;

13) Координацію робіт в області якості;

14) спільну роботу за якістю з постачальниками;

15) Використання циклу PDCA (plan-do-check-action);

16) Роботу гуртків якості;

17) Управління людським фактором шляхом створення атмосфери задоволеності, зацікавленої участі, благополуччя і процвітання на фірмі, фірмах-постачальниках, в збутових і обслуговуючих організаціях, у акціонерів і споживачів;

18) Роботу в області якості за методом межфункционального управління (cross-function management);

19) Участь у національних кампаніях за якістю;

20) Вироблення політики в області якості (узгодження політики в області якості із загальною стратегією економічної діяльності, привнесення цілей якості в усі аспекти адміністративної, господарської та економічної діяльності, вжиття заходів, що забезпечують розуміння на фірмі політики в області якості);

21) Участь службовців у фінансовій діяльності (в прибутку, акціонерному капіталі), виховання свідомого ставлення до якості, почуття партнерства, вдосконалення соціальної атмосфери та інформованість службовців;

22) Проведення заходів з формування культури якості;

23) підготовку управлінських кадрів для керівництва діяльністю в області якості;

24) покладання відповідальності за діяльність в області якості на вище керівництво.

Загальне управління якістю - це технологія керівництва процесом підвищення якості. Вона складається з трьох частин:

¦ базової системи;

¦ системи технічного забезпечення;

¦ системи вдосконалення і розвитку загального управління якістю.

Базова система - це кошти, які застосовуються для аналізу і дослідження. Вони засновані на використанні загальновизнаного математичного апарату і статистичних методів контролю. Cuстема технічного забезпечення - це прийоми і програми, що дозволяли навчити персонал володінню цими засобами і правильному їх застосуванню. Система вдосконалення і розвитку принципів змісту TQM передбачає адаптацію наукових підходів, економічних законів функціонування ринкових відносин, законів організації, структури і принципів управління якістю до конкретних вимог і умов ринку.

Концепція TQM дозволяє представити широке розуміння якості.

Едвард Демінг - Американський фахівець в області математичної статистики і менеджменту, батько японського «дива» в сфері якості, який після другої світової війни реалізував свої ідеї промисловості Японії.

Програма Е. Демінга в сфері якостібазувалася на трьох простих і прагматичних аксіомах:

· Будь-яка діяльність - технологічний процес, який можна поліпшити;

· Треба не просто вирішувати конкретні проблеми, необхідні докорінні зміни, щоб виробництво як система функціонувала стабільно;

· Вище керівництво повинне приймати відповідальність за діяльність підприємства на себе.

На основі власного багатого досвіду Е. Демінг у своїй книзі «Якість, продуктивність, конкурентоспроможність», яка вийшла в США в 1982 році, сформулював14 постулатів якості.

1. Поліпшення якості має бути постійною метою підприємства. Жорстка конкуренція вимагає безперервного поліпшення якості. Не можна цю роботу проводити епізодично.

2. Філософією підприємства повинна бути абсолютна неприпустимість невідповідностей. Ця філософія повинна бути виражена в прийнятому на підприємстві керівництві. Найвище керівництво повинне перейнятися думкою про абсолютну неприпустимість невідповідностей, найменших затримок, простоїв, помилок, дефектів, а також взяти безпосередньо на себе лідерство в здійсненні змін.

3. Залежність якості продукції від масового контролю повинна бути виключена. Дефекти треба виключити до того, як вони можуть з'явитися. Якщо орієнтуватися на контроль якості, значить визнавати, що певний рівень невідповідностей є неминучим. Статистичні докази необхідної якості продукції дозволяють уникнути витрат на виявлення та виправлення дефектів.

4. Припинити покупки, керуючись низькою ціною. Якщо залучити дешевих постачальників, а потім зіткнутися з отбраковкой матеріалів, то можна понести додаткові витрати. Тому при укладанні контракту необхідно всебічно оцінювати наскільки купується продукція відповідає своєму призначенню.

5. Покращувати кожен процес. Постійно треба вдосконалювати будь-яку діяльність на підприємстві (планування, виробництво, обслуговування і т. Д.).

6. Вчити всіх, в тому числі адміністрацію. Треба використовувати сучасні методи навчання. Працівники повинні знати статистичні методи регулювання технологічних процесів.

7. Нові методи керівництва (Керівник - учитель, а не суддя). Людям і обладнання треба допомагати виконувати роботу найкращим чином.

8. виганяти страх (Гідність, мотивація до праці - головне). Має панувати сувора, але вільна від погроз і незрозумілих дій атмосфера. Необхідно розкріпачувати людей, щоб вони працювали ефективно і продуктивно в інтересах підприємства. Результатом таких дій адміністрації стануть лояльність, висока продуктивність і сумлінність.

9. Знищувати бар'єри між підрозділами. Для користі спільної справи слід рішуче руйнувати бар'єри між людьми, які працюють в різних підрозділах. Цьому може сприяти використання автоматизованих систем, що забезпечують широкий доступ до інформації. Працівник повинен сприймати підприємство як одне ціле і чітко уявляти свою роль у спільній справі, при цьому не обов'язково розбираючись у всіх його аспектах.

10. Відкинути гасло і заклики, непідкріплені відповідними діями і засобами.

11. Виключити кількісні норми для працівників і кількісні характеристики для адміністрації. Рейтинги, оцінки ефективності цільового управління та інші кількісні характеристики принижують людей, стримують їх ініціативу, руйнують особистість.

12. Усунути бар'єри, які не дозволяють людям пишатися своєю кваліфікацією (Люди повинні відчувати свій внесок у загальну справу). Працівник може пишатися своєю кваліфікацією, якщо реально відчуває свій особистий внесок в загальну справу. Будь-яке завдання має розглядатися з точки зору успіху організації в цілому. Працівник це повинен розуміти і відчувати.

13. Заохочувати освіту і самовдосконалення.

14. Чітко встановлювати обов'язки керівництва вищої ланки у сфері якості(Не можна якість передоручати, але все підлеглі повинні брати участь в його поліпшенні). Керівник будь-якого рангу не може передоручати питання постійного поліпшення якості своїх підлеглих. Вище керівництво, адміністрація і безпосередні виконавці - всі повинні втілювати в життя перераховані вище 14 постулатів якості.

під якістю розуміється сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

З позиції споживачів, якість виробу - Це ступінь задоволеності їх вимог.

Крім перерахованих показників важлива і ціна виробу. Саме в зв'язку з ціною виникає питання економічно оптимального або економічно раціонального якості.

під економічно оптимальною якістюрозуміється співвідношення якості і витрат або ціна одиниці якості.

конкурентоспроможність - Здатність об'єкта витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку. На одному ринку об'єкт може бути конкурентоспроможним, на іншому - ні. На ефективність і відповідно конкурентоспроможність товару насамперед впливають три фактори: собівартість, якість і витрати споживача.Реінжиніринг бізнес-процесів. | Міжнародна система якості: стандарти ISO.

типи компенсації | Навчання поведінки людини в організації. Засоби закріплення потрібного поведінки. | Управління конфліктами. | Структурні і міжособистісні методи вирішення конфліктів. | Управління змінами | Поняття влади. | Стиль керівництва. | Сутність і система стратегічного управління | Поняття і структура організаційної культури | Роль інноваційних процесів в діяльності організації. Основні завдання інноваційного менеджменту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати