Головна

Глава 5. Статистика оборотних коштів.

  1. Амортизація необоротних активів.
  2. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань, Способи нарахування амортизації основних засобів.
  3. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних проізводств.средств.
  4. Аналіз інформації, що міститься в звіті про рух грошових коштів. (56 питання в зразковому переліку питання від Юлі Рощиною
  5. Аналіз використання виробничого устаткування. Аналіз виробничої потужності основних засобів.
  6. Аналіз оборотності оборотних коштів і його складових частин
  7. Аналіз залишків і руху грошових коштів.

під оборотними виробничими фондами розуміють предмети праці, які використовуються у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість на виробничу продукцію (матеріали, комплектуючі вироби, паливо) + малоцінні швидкозношувані засоби праці + напівфабрикати власного виробництва + незавершене виробництво.

фонди звернення включають готову продукцію на складі, відвантажену, але ще не оплачену продукцію, грошові кошти.

Оборотні кошти являють собою суму оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Склад і структура оборотних коштів відображені на Мал. 5.1.

Мал. 5.1. Структура оборотних коштів

Кругообіг оборотних коштів можна представити у вигляді

Д ® ПЗ ® П ® ДП ® Д '.

На грошові кошти (Д) підприємство закуповує необхідні предмети праці, які набувають форму виробничих запасів (ПЗ), потім йде процес виробництва (П), в результаті якого виходить готова продукція (ГП), за реалізацію якої підприємство отримує гроші (Д ').

До показників ефективності використання оборотних засобів відносяться:

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

 (5.1)

де РП - вартість реалізованої продукції за певний період;

 - Середній залишок оборотних коштів за той же період.

2. Середня тривалість обороту

 (5.2)

де Т-тривалість періоду, за який визначаються показники.

ПРИКЛАД 5.1

За звітний рік обсяг реалізації продукції підприємства склав 10 млн. Р., А середньорічний залишок оборотних коштів - 2,5 млн. Р.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів дорівнює

Кпро = --- = 4,

2,5

а тривалість одного обороту (днях)

Tпро = --- = 90 днів.

До фондів обігу підприємств інформатики відносяться виконані роботи (послуги), кошти в розрахунках, грошові кошти. У процесі обробки інформації вартість оборотних фондів переходить у вартість інформаційних продуктів і переміщається до фондів звернення. У міру споживання наданих послуг фонди звернення втілюються в грошові кошти. Отримані грошові кошти витрачаються на придбання оборотних виробничих фондів.

До складу матеріальних оборотних коштів підприємств інформатики входять запаси технічного спирту, паперу, фарбувальної стрічки і ін. До складу запасних частин включаються необхідні для ремонту засобів обчислювальної техніки різні деталі і вузли, плати, блоки та ін.

У незавершеному виробництві можуть перебувати роботи відділів програмування, невиправні в звітному місяці, а також готова продукція (послуги) по які оформленим замовником рахунками.

Підвищення ефективності роботи підприємств інформатики нерозривно пов'язане з раціональним використанням всіх наявних ресурсів.

 ПРИКЛАД 4.5 | Глава 6. Статистичні показники ефективності роботи підприємства.

Глава 4. Статистика основні фондів | ПРИКЛАД 4.2 | ПРИКЛАД 4.3 | ПРИКЛАД 4.4 | ПРИКЛАД 6.1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати