Головна

Глава 4. Статистика основні фондів

  1. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  3. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  4. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  5. II.1 Основні елементи грошової маси
  6. II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  7. III. Основні конституційні засади організації Російської держави.

Основні фонди (ОФ) являють собою майно, яке використовується в якості засобів праці для виробництва продукції або надання послуг.

Вони мають тривалий період експлуатації і в зв'язку з цим переносять свою вартість на готовий продукт частинами, поступово.

До складу ОФ входять об'єкти виробничого і невиробничого призначення. Невиробничі ОФ є основні фонди, які знаходяться в дитячих садах, поліклініках та інших об'єктах невиробничого призначення, що належать підприємству.

До ОФ відносяться будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент. Слід зазначити, що до складу ОФ входять лише інструменти з терміном служби більше 1 року і вартістю понад 100 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ).

ОФ піддаються фізичному і моральному зносу. Фізичний знос означає поступовий прихід в непридатність. Моральний знос виявляється у відставанні технічного рівня від сучасних аналогів (по продуктивності і іншим характеристикам).

Тому періодично виникає необхідність заміни ОФ, що вимагає відповідних фінансових витрат.

Кошти на відтворення ОФ накопичуються в амортизаційному фонді, який утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування входять до складу витрат на виробництво і впливають на собівартість продукції.

Необхідна річна величина амортизаційних відрахувань визначається за формулою

 (4.1)

де ПС - повна початкова вартість об'єкта;

РД - витрати на доставку, монтаж об'єкта, а також його

ліквідацію (демонтаж);

В - виручка від реалізації матеріалів, деталей і т. Д.

(Ліквідаційна вартість);

Т - термін служби об'єкта (років).

На практиці амортизаційні відрахування провадяться на підставі норм (у відсотках до первісної або відновної вартості), диференційованих за групами основних засобів.

Допускається прискорена амортизація Оф для прискорення модернізації виробництва, але це призводить до збільшення собівартості продукції.

ПРИКЛАД 4.1

Визначимо річну суму амортизаційних відрахувань для обладнання, повна первісна вартість якого становить 160 тис. Р., Витрати на транспортування, монтаж і демонтаж - 20 тис. Р., Ліквідаційна вартість - 20 тис. Р., А термін служби - 8 років.

За формулою (3.1) маємо

Норма амортизації становить

Різні варіанти оцінки ОФ наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1.

Варіанти оцінки вартості основних фондів

 момент оцінки  Повна вартість  знос  Залишкова вартість (за вирахуванням зносу)
 Первісна (момент придбання) С00 IZ0 С01
 Відновлювальна (в сучасних умовах) С10 IZ1 С11

Знос вважається за сумою амортизаційних відрахувань за час існування об'єкта.

Залишкова вартість ОФ визначається за формулою

С01 = С00 - IZ0 .

Повна відновна вартість С10 характеризує повну вартість такого самого нового об'єкта в сучасних умовах (з урахуванням інфляції і морального старіння). Вона визначається шляхом переоцінок. Відсоток зносу при переоцінці не змінюється.

До показників стану ОФ (На певний момент часу) відносяться:

1. Коефіцієнт зносу

2. Коефіцієнт придатності

 Повороти та рух із зброєю | ПРИКЛАД 4.2

ПРИКЛАД 4.3 | ПРИКЛАД 4.4 | ПРИКЛАД 4.5 | Глава 5. Статистика оборотних коштів. | Глава 6. Статистичні показники ефективності роботи підприємства. | ПРИКЛАД 6.1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати