На головну

момент пари

  1. Half-Duplex - Пристрій або канал, здатний в кожен момент тільки передавати або приймати інформацію. Прийом і передача, таким чином, повинні виконуватися по черзі.
  2. Б) Залежність моменту від ковзання.
  3. Б) швидкість зміни моменту імпульсу тіла відносно нерухомої осі обертання дорівнює результуючому моменту всіх зовнішніх сил, що діють на тіло, відносно цієї ж осі
  4. Б) встановлюється переважна орієнтація дипольних моментів молекул в електричному полі
  5. Чи буде зберігатися енергія E, імпульс, момент імпульсу і при вільному русі частинки?
  6. У завданнях 13.30-13.34по вибірці об'єму знайти значення точкових оцінок параметрів зазначених розподілів: а) методом моментів; б) методом максимальної правдоподібності.
  7. У яких силових полях проекція моменту імпульсу буде інтегралом руху?

Визначимо момент пари як суму моментів сил пари відносно довільної точки О (рис. 22):

 . (3.7)

Мал. 22

На підставі співвідношення (3.7) можна зробити висновок, що сума моментів сил пари відносно довільної точки О, не залежить від положення цієї точки.

Визначення: Моментом пари сил називається вектор рав-ний по модулю твору модуля однієї з сил пари на найкоротшу відстань між лініями дії сил пари, називаються ваемое плечем, спрямований перпендикулярно площині пари в ту сторону звідки пара видно прагне здійснити пово-рот площині її дії проти годинникової стрілки ( рис. 22).

 . (3.8)

Використовуючи співвідношення (3.7), можна записати такі формули:

 . (3.9)

Визначення: Еквівалентними парами сил називаються такі пари, при заміні однієї з яких на іншу не зміниться стан вільної НМС.

Еквівалентні пари мають однакові по модулю і напрямку моменти.

 Поняття пари сил | Теореми про еквівалентність пар

Система двох паралельних і направлених в одну сторону сил | сторони сил | Що лежать в пересічних площинах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати