На головну

Стаття 17. Органи у справах молоді та установи органів у справах молоді

  1. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  2. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  3. III. Внутрішні органи 1 сторінка
  4. III. Внутрішні органи 2 сторінка
  5. III. Внутрішні органи 3 сторінка
  6. III. Внутрішні органи 4 сторінка
  7. III. Внутрішні органи 5 сторінка

1. Органи у справах молоді в межах своєї компетенції:

1) беруть участь у розробці та реалізації цільових програм з профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх;

2) здійснюють організаційно-методичне забезпечення і координацію діяльності по профілактиці бездоглядності і правопорушень неповнолітніх перебувають у їхньому віданні соціальних установ, клубів та інших установ;

3) сприяють дитячим і молодіжним громадським об'єднанням, соціальним установам, фондам і іншим установам і організаціям, діяльність яких пов'язана із здійсненням заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх;

4) беруть участь в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації, у фінансовій підтримці на конкурсній основі громадських об'єднань, які здійснюють заходи щодо профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх;

5) беруть участь в організації відпочинку, дозвілля та зайнятості неповнолітніх.

2. Соціально-реабілітаційні центри для підлітків і молоді, центри соціально-психологічної допомоги молоді, центри професійної орієнтації та працевлаштування молоді, молодіжні клуби та інші установи органів у справах молоді відповідно до статутів зазначених установ або положеннями про них:

1) надають соціальні, правові та інші послуги неповнолітнім (підпункт в редакції, введеної в дію з 1 січня 2005 року Федеральним законом від 22 серпня 2004 року N 122-ФЗ, - див. Попередню редакцію);

2) беруть участь у межах своєї компетенції в індивідуальній профілактичній роботі з неповнолітніми, які перебувають в соціально небезпечному положенні, в тому числі шляхом організації їх дозвілля і зайнятості, здійснення інформаційно-просвітницьких та інших заходів;

3) розробляють і реалізують в межах своєї компетенції програми соціальної реабілітації неповнолітніх, які перебувають в соціально небезпечному положенні, і захисту їх соціально-правових інтересів.

3. Посадові особи органів у справах молоді та установ органів у справах молоді користуються правами, передбаченими пунктом 3 статті 12 цього Закону.

 Стаття 16. Органи опіки та піклування | Стаття 18. Органи управління охороною здоров'я та медичні організації

Стаття 6. Підстави проведення індивідуальної профілактичної роботи | Стаття 8. Права осіб, щодо яких проводиться індивідуальна профілактична робота | Стаття 8_1. Застосування заходів стягнення в установах системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх | Стаття 9. Гарантії виконання цього Закону | Стаття 10. Контроль і нагляд за діяльністю органів і установ системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх | Стаття 11. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав | Стаття 12. Органи управління соціальним захистом населення і бюджетні установи соціального обслуговування | Стаття 13. Спеціалізовані установи для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації | Стаття 14. Органи, які здійснюють управління у сфері освіти, і організації, які здійснюють освітню діяльність | Стаття 15. Спеціальні навчально-виховні установи відкритого та закритого типу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати