На головну

Рішення

  1. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. II. Рішення логічних задач табличним способом
  3. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4. А - для круглого циліндра; б - для кулі: - - - - рішення А. Озіна
  5. АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СГП. РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СГП. РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН МОНТАЖНОГО МЕХАНІЗМУ.
  6. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  7. У завданнях 9.349-9.352найті рішення змішаної крайової задачі для хвильового рівняння на відрізку методом Фур'є.

Роздільна здатність дифракційної решітки (див. § 31.3) визначається виразом

,

де dl - Мінімальний дозвіл дифракційної решітки (тобто лінії l и l+dl вже сприймаються окремо), k - Порядок спектра, N - Число щілин (штрихів). Звідси

 штриха

Завдання для самостійного рішення

Завдання 31.5. Відстань від точкового джерела до екрану 5 м. Посередині поміщена ірисова діафрагма. Дифракційну картину спостерігають при червоному фільтрі, який пропускає світло з l1= 0,700 мкм. Потім фільтр замінили іншим, який пропускає з l2= 450 нм, а діафрагму пересунули на один метр в сторону джерела. Як слід змінити діаметр отвору діафрагми, щоб дифракційна картина не змінилася? (Зменшити в 1,36 рази)

завдання 31.6. Відстань від точкового джерела (l = 0,56 мкм) до екрана дорівнює 3 м. На відстані а = 0,5 м від джерела поміщають ірисову діафрагму діаметром 1,8 мм. Потім ірисову діафрагму переміщують на відстань b = 2,0 м в напрямку до екрану. Скільки разів в центрі дифракційної картини темна пляма, світла пляма? (Темне 2 рази, світле 2 рази)

Завдання 31.7. Посередині між точковим монохроматичним (l = 0,55 мкм) джерелом світла і ірисовою діафрагмою з отвором 1,25 мм помістили збирає лінзу з фокусною відстанню 0,4 м. На якій відстані за діафрагмою слід помістити екран, щоб в центрі дифракційної картини спостерігався найбільш глибокий мінімум? Відстань від джерела до діафрагми L = 1 м. (B = 0,37 м)

Завдання 31.8. На круглий отвір в непрозорому екрані падає плоска монохроматична хвиля l = 0,566 мкм. За отвором на відстані l = 2,38м на екрані спостерігається дифракційна картина. Інтенсивність в центрі дифракційної картини в тачці А дорівнює Io. Як зміниться інтенсивність в цій точці на екрані, якщо прибрати, непрозорий екран з отвором? Діаметр отвору d = 2,3 мм. (Зменшиться приблизно в 4-е рази)

Завдання 31.9. Точкове джерело монохроматичного світла (l = 0,50 мкм) знаходиться на відстані a = 1,8 м від зонного пластинки. Найсильніше зображення джерела знаходиться на відстані b = 0,2 м від пластинки. Визначити головне фокусна відстань зонного пластинки і радіус центрального прозорого кола. (F = 0,18 м; r1= 0,3 мм)

Завдання 31.10. Найяскравіше зображення точкового монохроматичного джерела світла (l = 0,55 мкм) знаходиться на відстані b = 2 м від зонного пластинки. Джерело розташоване на відстані a = 4 м від пластинки. Куди переміститься зображення, якщо джерело відсунути на 1 м? Визначити радіус першого темного кільця. (r2= 1,03мм; наблизиться до платівці на Db »0,18 м)

Завдання 31.11. Визначити ширину центрального максимуму при спостереженні дифракції на щілини, якщо на щілину шириною 0,15 мм падає нормально промінь лазера (l = 0,63 мкм). Відстань від щілини до екрана l = 1,2 м. (D х = 1,0 см)

Завдання 31.12. На щілину шириною b падає нормально монохроматичне світло l = 0,60 мкм. В деякій точці на екрані спостерігається мінімум k-го порядку дифракції Фраунгофера. Що буде спостерігатися в цій же точці екрану, якщо випромінювання замінити на інше з l = 0,50 мкм, а ширину щілини збільшити в 5 разів? (Буде спостерігатися мінімум 6-го порядку)

Завдання 31.13. Паралельний пучок монохроматичного світла l = 500 нм падає на щілину шириною b = 0,015 мм під кутом 65 ° до площини щілини. Визначити положення і кутову ширину центрального фраунгоферові максимуму. (jo= 25 °, Dj = 4,22 °)

Завдання 31.14. Монохроматичний пучок світла з довжиною хвилі l = 0,63 мкм падає нормально на поверхню дифракційної решітки. Якщо спектр спроектувати на екран, то на екрані буде спостерігатися не більше дев'яти фраунгоферові максимумів і два з них будуть спостерігатися під кутом j = ± 46,62 °. Визначити період дифракційної решітки. (D = 2,6 мкм)

Завдання 31.15. Визначити число спектральних ліній, які можуть спостерігатися на екрані, якщо на дифракційну решітку з періодом d = 0,006 мм і шириною прозорого ділянки b = 0,002 мм падає паралельний пучок монохроматичного світла l = 0,63мкм під кутом 60 ° до площини решітки. (K = 14)

Завдання 31.16. Визначити період дифракційної решітки, якщо відстань між жовтими лініями l = 579,07 нм і l = 576,96 нм в спектрі ртуті 2-го порядку дорівнює dj = 8'53 ". (D = 2 мкм)


* ) Й. Фраунгофер (1787 - 1826) - німецький фізик, винахідник дифракційної решітки (1821).

* ) Див. Задачу 31.1.

* ) Див. Задачу 31.1.Рішення | З суб'єктивної сторони діяння відбувається з прямим умислом.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати