Головна

Що таке піратство в сфері інтелектуальної власності?

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  3. Quot; Відлига "у сфері культури та її межі.
  4. V. Що таке нація?
  5. А що таке сім'я?
  6. А) якщо визначення терміна або інший спосіб його розкриття міститься в загальній частині кодексу, то таке визначення відноситься до всіх нормам даної галузі.
  7. А) Що таке культура?

У широкому сенсі під поширеним побутовим виразом «піратство» в сфері інтелектуальної соб ності розуміється будь-яке використання об'єктів ав Торського і суміжних прав без згоди правовласника з метою 'отримання комерційної вигоди. Воно проявляється у ставленні практично всіх об'єктів авторських і суміжних прав - літературних творів, аудіо- і відеозаписів, програм для ЕОМ, баз даних і ін.

Незаконне використання кожного з видів об'єктів авторського та суміжних прав здійснюється в різних формах і різними способами. Так, музичне пі ратство зазвичай проявляється у вигляді:

- Простого піратства - копіювання раніше вияв довай фонограм; нелегального монтажу різних фонограм зі збереженням оригінальних назв; кому піляціі або компонування фрагментів оригінальних фо нограмм;

- Підробки під ідентичність, т. Е. Повне повторі ня, в тому числі і по оформленню;

- Нелегальної запису виконання (бутлегерство) і ін.

За різними оцінками, дохід порушників авторських і суміжних прав в Росії щорічно перевищує мільярд доларів США. Поряд з цим зазначений «бізнес» пре перешкоджає розвитку інтелектуального і культурного по потенціалу країни, ставить її в очах міжнародного зі суспільства в ряд найбільш криміналізованих в цій сфері держав.

Від вирішення проблеми забезпечення охорони интеллек туальной власності багато в чому залежить підвищення рівня розвитку суспільства, примноження культурного та іншого інтелектуальної спадщини, зниження криминаль ної активності в країні.

Міжнародне співтовариство в особі різних між народних, урядових і неурядових ор ганізацій також зацікавлене в посиленні контролю за забезпеченням авторських і суміжних прав в Росії, по скільки ці організації також втрачають на цьому величезні гроші. Не випадково закордонні експерти вважають уро вень піратства в Російській Федерації високим і ста вят її з цієї проблеми на друге місце в світі після Китаю.

У 1994 році з метою сприяння в становленні цивили зованного музичного бізнесу в Російській Федерації навіть відкрито представництво Міжнародної Федера ції виробників фонограм.



В які органи слід звертатися за захистом авторських і суміжних прав? | У сфері авторських і суміжних прав?

У чому полягають виняткові права організації кабельного мовлення? | В яких випадках може бути встановлено обмеження прав | Протягом якого терміну діють суміжні права? | Які основні функції організацій, які управляють майновими правами на колективній основі? | У якому порядку визначається винагороду виконавцям за використання виконання (постановки)? | Яка система оплати винагороди виконавцям за використання виконання (постановки)? | Перед власниками авторських і суміжних прав? | Які цивільно-правові та інші заходи передбачені для захисту авторських і суміжних прав? | У яких випадках настає кримінальна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав? | Який порядок кримінального переслідування зя порушення авторських і суміжних прав? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати