Головна

Які права організації ефірного мовлення?

  1. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  2. I. Пристрій Європейського Суду з прав людини
  3. II. Юрисдикція Європейського суду з прав людини
  4. III. Cуб'екти звернення до Європейського Суду з прав людини
  5. III. Основні конституційні засади організації Російської держави.
  6. Puc.2. Індивідуальна оцінка проблемного поля організації учасником № 1
  7. Quot; Фелонія "з крімінального права Англии.

Організації ефірного мовлення стосовно її пере дачі належать виключні права використовувати передачу в будь-якій формі і давати дозвіл на викорис тання передачі, включаючи право на отримання Возна гражденія за надання такого дозволу.

Виключне право давати дозвіл на викорис тання передачі відповідно до п. 2 ст. 40 Закону про авторське право означає можливість організації ефірного мовлення дозволяти здійснення наступних дій:

- Передавати її передачу іншій організації ефір ного мовлення;

- Повідомляти передачу для загального відома по ка білю;

- Записувати передачу;

- Відтворювати запис передачі;

- Повідомляти передачу для загального відома в міс тах з платним входом.

Виключне право організації ефірного ві ня, в частині відтворення запису передачі, які не рас ється на випадки, коли:

- Запис передачі була проведена за згодою ор ганізації ефірного мовлення;

- Відтворення передачі здійснюється у вигляді невеликих уривків з виконання, постановки, фоно грами, передачі в ефір або по кабелю для включення в огляд про поточні події; виключно з метою обу чення або наукового дослідження; для цитування у формі невеликих уривків з виконання, постановки, фонограми, передачі в ефір або по кабелю при усло вії, що таке цитування здійснюється в інформа ційних цілях.Опублікованій в комерційних цілях, без згоди виробника фонограми і виконавця? | У чому полягають виняткові права організації кабельного мовлення?

Як визначається розмір винагороди в авторському договорі? | АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА | І базу даних? | Чи існують особливості при укладанні договорів на використання програм для ЕОМ і бази даних? | З яких виходили сторони при укладенні договору? | Хто належить до суб'єктів суміжних прав? | Що становить правову основу суміжних прав? | В яких випадках визнаються суміжні права виробника фонограми? | У чому полягає виняткове право виконавця на використання виконання або постановки? | Які права у виробника фонограми? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати