На головну

Метод мануального втілення ансамблевого звучання

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

У цьому методі полягає роль диригента в хорі. Діяльність диригента аналогічна діяльності режисера і педагога; він пояснює колективу стоїть перед ним творчу задачу, погоджує дії окремих виконавців, вказує технологічні прийоми співу. Диригент повинен бути відмінним аналітиком, помічати неточності виконання, вміти розпізнати їх причину і вказати на спосіб усунення.

І. А. Мусін вважає, що «це стосується не тільки неточностей технічного, а й художньо - інтерпретаторскій порядку. Він роз'яснює структурні особливості твору, характер мелосу, фактури, аналізує незрозумілі місця, викликає у виконавців необхідні музичні вистави, призводить для цього образні порівняння і т. П. »[3, 9].

Диригент повинен володіти глибокими і багатосторонніми знаннями різних теоретичних предметів, досконало володіти аналізом форми і фактури твору; добре читати партитури, мати розвиненою слух. Так само від нього потрібно багато різних здібностей: виконавських, педагогічних, організаторських, наявності волі і вміння підпорядковувати собі хор.

За допомогою диригентського жесту хору повідомляється воля диригента, організуюча процес ансамблірованія.

Виключно велика роль показу, який диригент здійснює як за допомогою голосу, так і за допомогою жесту в формуванні тембру хору. Жест досвідченого диригента завжди викликає в звучанні хору відповідний тембро-інтонаційний нюанс. Доказ тому - помітне, а іноді і принципову зміну звучання хору в разі, коли ним керують різні диригенти. Однак руки диригента - це тільки частина (хоча і дуже важлива) диригентського апарату. Яким би ясним, цілеспрямованим і гарним не був жест, він втрачає свою дієвість, що не підкріплений мімікою і виразністю погляду. Художньо осмислена міміка диригента викликає відповідний вираз і на обличчях учасників хору, що в свою чергу впливає на формування тембру хорової звучності.

Особливо важлива роль диригентського жесту в організації темпового ансамблю.

Хороші, чіткі ауфтакти диригента завжди дають хору уявлення про темп виконуваного твору, і тоді постійний темп (Andante, Moderato і ін.) Не представляє для хору особливих труднощів.

Однак іноді в початківців або навчальних хорах виникають відхилення від постійного темпу в моменти виконання посилення (crescendo) або ослаблення (diminuendo) динаміки. Це відбувається несвідомо в зв'язку із загальним підвищенням або пониженням напруги.

       
   
 
 


При перших же ознаках відхилення від темпу диригенту необхідно проявити більшу активність і волю до його збереженню.

Досягнення такого виду ансамблю ускладнюється при необхідних модифікаціях темпу (rubato), а також в умовах частої зміни метра і ритму. Важливу роль в роботі над цим ансамблем є техніка диригування керівника. Але хор, який звик до точної руці диригента, може втратити власне слухо-моторне відчуття темпо-метро-ритму. Прийом точної атаки допомагає досягти темпо-метро-ритмічного ансамблю. «У прагненні до точної атаці звуку все співаки хору повинні потрапляти в одну точку, однаково перед-яку було чути і гранично скориговану жестом диригента» [2, 165].

Труднощі представляють змінні темпи - rallentando (уповільнення) і accelerando (прискорення). У цій роботі головну роль має як диригентський показ як рукою, так і голосом. Відпрацьовується темпові ансамбль насамперед на вправах або на відрізку твори, де темп змінний.

При зіставленні темпів в творі необхідно керуватися наступними правилами:

       
   
 
 


Якість темпового ансамблю значною мірою залежить від двох складових: техніки диригування та техніки дихання хору. Неточно показане, невчасно взяте дихання порушує ансамбль. Неточне вступ (поквапливе або, навпаки, запізніле) найчастіше є наслідком неправильної швидкості вдиху. Тому диригування керівника має бути випереджаючим, за допомогою ауфтакти передбачати звукове втілення твору. «Диригент, висловлюючи свої вимоги диригентськими прийомами, йде як би попереду хору на цей певний проміжок часу. У жестах попереднього моменту виражається зміст подальшого виконання хором. Розрахунок часу повинен бути такий, щоб в попередньому русі або комплексі рухів - жесті - виконуючий колектив вмів ясно сприйняти всі вимоги диригента і зміг здійснити їх в своєму виконанні »- пише К. Б. Птах [5, 250].


Дійсно, важливою частиною диригування є початок виконання. З моменту появи диригенту на естраді, увагу хору спрямовується на нього. Диригенту необхідно ретельно продумати свої дії, щоб з перших кроків його появи на естраді все сприяло зосередженню уваги хору. Він повинен організувати готовність колективу до строго дисциплінованого сприйняття і виконання вимог керівника, створити в колективі чітке уявлення основного характеру виконуваного твору, за допомогою диригентського жесту дати вступ.

За допомогою своєї артистичності, що з'явився перед хором диригент повинен сприяти створенню творчої атмосфери в колективі, впевненості, бажання творити.

Таким чином, за допомогою такого розмаїття прийомів і методів хорового ансамблірованія хормейстер повинен вміти правильно організувати навчальний процес, вміти донести до свідомості співаків творчу задачу.

Рекомендована література:

1. Живов В. Л. Хорове виконавство. М .: ВЛАДОС, 2003.

2. Казачков С. А. Диригент хору - артист і педагог. Казань: КГК, 1998..

3. Мусін І. А. Техніка диригента. Л .: Музика, 1967.

4. Пам'яті Н. М. Даніліна / Под ред. а. наумова. М .: Сов. композитор, 1987.

5. Птах К. Б. Про музику і музикантів. М: Містікос Логінов, 1995..

6. Шамина Л. В. Робота з самодіяльним хоровим колективом. М .: Музика, 1985.

Питання для самоперевірки:

1. Яка роль принципу колективності в реалізації методу психофізичної сонастроенности хору на виконання в хоровому ансамблі?

2. У чому полягає принципова відмінність вокально-виконавських завдань співака - хористи від співака-соліста?

3. Охарактеризуйте головні ознаки синхронності хорового виконання.

4. Що ви маєте на увазі під поняттям збалансованість хорової звучності?

5. Робота над якими видами хорового ансамблю допоможе досягти унісону в хоровій партії?

6. Чи можна визнати диригентський жест енергетичною основою хорового ансамблю? Перерахуйте його характеристики.Метод збалансованості хорової звучності | Над хоровим твором

МЕТОДИ РОБОТИ НАД будувати | Інтонування співака в хорі як операційно-слухова система | Методи вокально-інтонаційної виховання хористів | Ладофункціональний метод розвитку слуху співаків | Метод мануального відображення | Етапи роботи над строєм при розучуванні хорового твору | Методичні рекомендації по роботі над інтонацією в хорі | Метод психофізичної сонастроенности хору на виконання | мелодія | динаміка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати