Головна

Класифікація автоматизованих інформаційних систем

  1. A) Добре організовані системи
  2. AB0-СИСТЕМА
  3. ART-підсистеми
  4. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  5. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  6. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  7. I Етап. Ухвалення рішення про створення системи якості

Розглянемо класифікацію автоматизованих інформаційних систем (АІС), сьогодні частіше говорять просто ІС, маючи на увазі, що всі сучасні ІС базуються на ЕОМ і є автоматизованими (рис. 2.7).

Малюнок 2.7. Схема класифікації АІС

Діпсі - документовані інформаційно-пошукові системи. Призначені для зберігання і обробки документальних даних: адрес зберігання документів, їх найменувань, описів та рефератів, рідше текстів документів. Прикладом Діпсі є бібліотечні, бібліографічні АІС.

ФИПС - фактографічні інформаційно-пошукові системи, зберігають і обробляють фактографічну інформацію: структуровані дані в вигляді чисел і текстів. Над такими даними можна виконувати різні операції.

ІСС - інформаційно-довідкові системи (запитання-відповідь або просто довідкові). Виконують пошук і висновок інформації без її обробки. Ці системи працюють в інтерактивному режимі.

ІзОД - інформаційні системи обробки даних: є поєднанням ІСС з системою обробки даних. Обробка знайдених даних виконується комплексом передбачених в системі прикладних програм або за допомогою засобів, що вказуються користувачами в запитах.

Найважливішою ознакою класифікації АІС є ступінь інтеграції даних і автоматизації управління ними. У ранніх системах - АІС на автономних файлах - принцип інтеграції даних практично не реалізований, або інтеграція є порівняно низькою. Такі системи застосовуються і в даний час, проте вони ефективні тільки в разі вузького, спеціалізованого використання невеликим колом осіб. Як великий клас АІС з високим ступенем інтеграції даних виділяють банки даних. У порівнянні з АІС на автономних файлах, в банках даних зберігається інформація зосереджена в єдиному інформаційному масиві - базі даних (БД), і процес маніпулювання даними автоматизований.

За ступенем розподіленості банки даних класифікуються на локальні системи, інформація яких зосереджена в одній або декількох БД, але на одній ЕОМ, і розподілені, в яких інформація зберігається в окремих БД, розміщених у вузлах обчислювальної мережі. За рівнем інтелектуальності банки даних діляться на прості системи, які не використовують засобів штучного інтелекту, і на інтелектуальні банки даних, які отримали спеціальну назву - банки знань. В їх основі крім БД лежать бази знань.Класифікація інформаційних систем | Інформаційна модель і методи моделювання архітектури проектованої інформаційної системи

Забезпечення ефективності програмного засобу | Забезпечення сопровождаемости програмного засобу | забезпечення мобільності | Глава 2. Основи проектування інформаційних систем | Проектування інформаційної системи. Поняття і структура проекту ІС | Переваги електронного документообігу | Області застосування і приклади реалізації інформаційних систем | Вимоги, що пред'являються до інформаційних систем | Життєвий цикл інформаційних систем | Етапи розробки автоматизованих інформаційних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати