На головну

Навчальний посібник

  1. Дебет 70 Кредит 50 - виплачена допомога про тимчасову непрацездатність.
  2. Методичний посібник
  3. Посібник по виведенню голівки при тазових передлежання плода по Морисо-Левре-Лашапель.
  4. Посібник по Цовьянову при чисто сідничних передлежання плода.
  5. Розірвання. Вихідна допомога
  6. Ручне класичне допомога при тазових передлежання плода.
  7. Ручне допомога по Цовьянову при чистому сідничному передлежанні.
 Науковий редакторкандідат технічних наук, доцент   В. Д. Еськов
   
 редактор   Е. О. Фукалова
 Дизайн обкладинки   О. Ю. Аршинова
         
 Підписано до друку 16.12.08. Формат 60х84 / 16. Папір «Снігуронька» .Печать RISO. Усл.печ.л. 4,47. Уч.-ізд.л. 4,05.Заказ. Тираж 150 прим.
 Томський політехнічний універсітетСістема менеджменту качестваТомского політехнічного університету сертіфіцірованаNATIONAL QUALITY ASSURANCE за стандартом ISO 9001: 2000
 . 634050, м Томськ, пр. Леніна, 30.

 ДОДАТОК 1 | Простір, безлічі в ньому

зворотне включення | Схеми заміщення чотириполюсника | передавальні функції | симетричний чотириполюсник | ланцюгова схема | Автономного активного чотириполюсника | Порядок побудови кругової діаграми | Визначення струмів, напруг і потужностей на вході і виході чотириполюсника | електричні фільтри | смуговий фільтр |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати