На головну

Методи розрахунку ланцюгів синусоїдального струму і напруги

  1. I. Змінний електричний струм. Активний опір. Діючі значення сили струму і напруги.
  2. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  3. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  4. IV. Багатовимірні статистичні методи
  5. R-методи.
  6. А також 4) для розрахунку таких важливих показників, як
  7. Автоматичне регулювання напруги

Рівняння, що виражають закони Кірхгофа в комплексній формі для ланцюгів синусоїдального струму, мають абсолютно такий же вигляд (це було показано в попередніх розділах), як відповідні рівняння для ланцюгів постійного струму:

 , (3.40)

тільки струми, напруги, ЕРС і опору входять в ці рівняння у вигляді комплексних величин.

Всі методи розрахунку кіл постійного струму отримані на основі законів Кірхгофа. Якщо повторити всі міркування і висновки, взявши за основу рівняння Кірхгофа в комплексній формі, то для ланцюгів синусоїдального струму можна обгрунтувати ті ж методи, які були отримані для ланцюгів постійного струму. Незважаючи на спільність методів розрахунку ланцюгів синусоїдального і постійного струмів, розрахунки ланцюгів синусоїдального струму складніше і мають ряд особливостей, які будуть розглянуті в наступних розділах.Закони Ома і Кірхгофа | Еквівалентну перетворення пасивних ланцюгів

Основні характеристики гармонійних сигналів | Гармонійний ток в опорі | Гармонійний ток в ємності | Символічний метод розрахунку кіл з гармонійними впливами | Поняття про комплексні числа | Рівняння потужності в символічній формі | баланс потужності | Метод контурних струмів | Метод вузлових потенціалів | Метод еквівалентного генератора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати