Головна

Двовимірний закон розподілу

  1. A) закон не встановлює силу доказів
  2. Cімметрія простору - часу і закони збереження
  3. I. Електричний струм в рідинах. Електроліз. Закон електролізу. Застосування електролізу.
  4. I частина. Перевірка закону зворотних квадратів
  5. I. Закон Рауля тонометріческого (1886).
  6. II частина. Перевірка другого закону освітленості (залежно освітленості від кута падіння променів)
  7. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації

нехай X и Y - Дискретні випадкові величини. Закон розподілу дискретної двовимірної випадкової величини  можна задати формулою

, , ,

або у вигляді таблиці (так званої матрицею розподілу)

 ...
 ...
 ...
 ...  ...  ...  ...  ...
 ...

причому

Знаючи закон розподілу двовимірної випадкової величини  , Можна знайти закони розподілу кожної з компонент X и Y наступним чином

,  . (2.50)

приклад 2.23. Закон розподілу двовимірної випадкової величини  заданий таблицею

 - 1
 0,15  0,4  0,05
 0,2  0,1  0,1

Знайти: а) закони розподілу X и Y; б) ймовірність .

Рішення. а) Застосовуючи формулу (2.50), отримуємо

,

X
P  0,6  0,4

(Ми складаємо ймовірності значень випадкової величини X в кожному рядку). Отже, закон розподілу X:

Аналогічно, складаючи ймовірності можливих значень величини Y по одному стовпчику, знайдемо

, , .

Тому закон розподілу Y має вигляд:

Y  - 1
P  0,35  0,5  0,15

б) Тепер обчислимо ймовірність події :Нормальний розподіл | Двовимірна функція розподілу

Умови виникнення розподілу Пуассона | геометричний розподіл | Умови виникнення геометричного розподілу | гіпергеометричний розподіл | Функція розподілу неперервної випадкової величини | Щільність розподілу ймовірностей | Властивості щільності розподілу | Числові характеристики неперервної випадкової величини | Рівномірний розподіл | показовий розподіл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати