Головна

Рішення

  1. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. II. Рішення логічних задач табличним способом
  3. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4. А - для круглого циліндра; б - для кулі: - - - - рішення А. Озіна
  5. АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СГП. РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СГП. РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН МОНТАЖНОГО МЕХАНІЗМУ.
  6. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  7. У завданнях 9.349-9.352найті рішення змішаної крайової задачі для хвильового рівняння на відрізку методом Фур'є.

Спочатку знайдемо характеристичний поліном .

= .

Власні значення матриці  є корінням її характеристичного рівняння  . Так як

,

то матриця  має два власних значення: .


завдання

1. Знайти власні значення матриць:

а)  ; б)  ; в)  ; г) ;Власні значення квадратної матриці | Д); е) f).

Матриця лінійного перетворення | Доведення | Ядро і образ лінійного перетворення | Доведення | Власні вектори квадратної матриці | Властивості власних векторів матриці | векторів матриці | Доведення | Норма лінійного перетворення | ортогональні перетворення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати