Головна

Силова функція і потенційна енергія СМТ

  1. D) Щоб кінетична енергія дорівнювала нулю
  2. II. Статечна функція збуту
  3. U - функція деякої змінної x
  4. А) коливання системи, енергія якої убуває
  5. А. Функція заощаджень
  6. Алгебра, висловлювання, предикати, булевих функцій, аксіоми алгебри предикатів
  7. Аналіз як функція управління маркетингом, його прикладне значення.

Для СМТ, що складається з n МТ, в потенційному стаціонарному силовому полі силова функція має вигляд:

U (х1, y1, z1, х2, y2, z2, ... Xn, yn, zn).

Проекції сили, що діє на n-ю точку СМТ, на підставі співвідношення (4.46), можна представити у вигляді:

 . (4.53)

Сума елементарних робіт всіх сил, що діють на СМТ, визначається за формулою:

або

 (4.54)

Таким чином, сума елементарних робіт сил, що діють на СМТ, потенційного, стаціонарного силового поля дорівнює повного диференціалу від силової функції.

Якщо обчислити суму робіт сил, що діють на СМТ в цьому полі при переміщенні СМТ з початкового положення (I), в якому є силова функція U0, В положення (II), в якому є силова функція U, то:

або

Використовуючи співвідношення (4.49) і (4.51), знайдемо формули для потенційної енергії СМТ в потенційному силовому полі.

Визначення: Потенційною енергією СМТ - П в розглянутому положенні називають суму робіт сил поля, що діють на СМТ, яку ці сили роблять при переміщенні СМТ з розглянутого положення в початкове положення, т. Е.

 , (4.55)

де U - значення силової функції в розглянутому положенні, U0 - Значення силової функції в початковому положенні.

 І потенційної енергії МТ | Закон збереження механічної енергії МТ

приклад 2 | приклад 3 | Три форми теореми | В окремих випадках руху | Доведення. | Робота довільної системи сил, яка додається до СМТ | Коментарі | приклад 1 | І силова функція МТ | Потенційна енергія МТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати